Eksportrekord for norsk sjømat i 2009

For sjette år på rad ble det satt ny eksportrekord for sjømat. Det ble i 2009 eksportert norsk sjømat for 44,7 milliarder kroner.

Økningen er på hele 6 milliarder kroner fra 2008, viser tall fra Eksportutvalget for fisk. Det ble eksportert 2,6 millioner tonn sjømat. Det er en økning på 268 tusen tonn sammenlignet med 2008. Det serveres nå 35 millioner måltider norsk sjømat hver dag.

– Etterspørselen etter norsk sjømat har i 2009 overgått alle forventninger. Og det er spesielt etterspørselen etter Norsk Laks som slår kraftig ut for totalverdien. Laksenæringen har over mange år styrket sin markedsposisjon, med et sterkt fokus på markedsutvikling, produktutvikling og effektiv produksjon, rettet inn mot en global kundemasse, sier administrerende direktør Terje E. Martinussen i Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

– Samtidig ser vi at tradisjonelle sjømatprodukter som saltfisk, klippfisk og tørrfisk av torsk, er avhengig av noen få og dominerende markeder og er mye mer konjunkturfølsom, slik at 2009 ble et svakt år for mange torskeavhengige aktører, sier Martinussen.

Frankrike og Russland er fortsatt våre største markeder

Eksporten til Frankrike bler på 4,7 milliarder kroner, noe som er en økning på 668 millioner kroner målt mot 2008. Dette plasserer Frankrike på topp i 2009, Russland beholder en klar andreplass med en eksportverdi på 4,6 milliarder kroner. Økningen for Russland er på 662 millioner kroner.

Målt i verdi er det USA som har størst vekst med en økning på 879 millioner kroner. Totalt ble det eksportert sjømat til USA for 1,8 milliarder kroner. Dette gjør USA til vårt niende viktigste sjømatmarked.

Portugal er det markedet med størst nedgang i eksportverdi. Portugal endte på 1,6 milliarder kroner som er en nedgang på 425 millioner kroner.

Eksporten til EU økte med 3,2 milliarder kroner til en total på 26,4 milliarder kroner. Dette utgjør 59 prosent av totaleksporten.

Kraftig vekst i havbruk

Norsk eksport av sjømat fra havbruk økte med 5,9 milliarder kroner til 26 milliarder kroner som igjen utgjør 58 prosent av den totale sjømateksporten.

Av dette utgjør laks 23,7 milliarder kroner mens ørret utgjør 1,9 milliarder kroner. Dette er eksportrekorder for både laks og ørret.

Svak økning for fiskeri

Villfanget sjømat endte på 18,7 milliarder kroner som er en svak økning fra 2008.

Lodde, sild, hyse og klippfisk av sei kan notere rekorder i 2009. For lodde økte verdien med 423 millioner kroner til en verdi av 571 millioner kroner. Sild økte sin verdi med 263 millioner til 4 milliarder kroner. Hyseverdien endte på 1,1 milliarder kroner som er opp 261 millioner kroner. Klippfisk av sei økte sin verdi med 40 millioner til 1,1 milliarder kroner.

Eksporten av saltet torsk ble redusert med 495 millioner kroner og endte på totalt 738 millioner kroner, mens klippfisk av torsk endte på samme nivå som i 2008 med en verdi på 1,7 milliarder kroner. Den totale tørrfiskeksporten økte svakt i 2009 og endte på 616 millioner kroner.