Rekordeksport av sild og lodde

Det har aldri tidligere blitt eksportert pelagiske arter fra Norge til konsum, for større verdi enn i 2009.

Eksportverdien av sild, makrell, lodde, hestemakrell, sardiner og de andre pelagiske artene kom på 7,2 milliarder, mens volumet endte på 1 185 000 tonn.

Det ble eksportert sild for 4 milliarder kroner i 2009, noe som tilsvarer en økning på 263 millioner eller 7 prosent fra 2008. For lodde beregnet til konsum ser vi også en rekordeksport på 571 millioner kroner, noe som er mer enn i de store årene 2001 og 2002.

– Den rekordhøye kvoten på NVG-sild (norsk vårgytende sild, red.anm.) sammen med kommersiell kvote på lodde i fjor for første gang siden 2003, har gjort denne rekordeksporten mulig. Samtidig har vi opplevd at de tradisjonelle markedene har kjøpt store volumer pelagisk fisk til konsum, sier senioranalytiker Kristin Lien i Eksportutvalget for fisk i en pressemelding.

Russland klart største marked for sild

Det ble i 2009 eksportert sildeprodukter for noe over en milliard kroner til Russland, 153 000 tonn fryst hel og 48 000 tonn fryste filetprodukter. For begge produktkategorier er det en svak nedgang i eksporten til Russland både i volum og verdi.

Det nest største markedet var Ukraina på 615 millioner med 107 000 tonn fryst hel og 14 000 tonn fryste filetprodukter. Eksporten av fryst hel sild øker til Ukraina mens fileteksporten blir noe redusert i 2009.

Nigeria, som i 2008 var et av de raskest voksende markedene for norsk sild, er nå etablert som vårt tredje største marked på 422 millioner kroner eller 120 000 tonn fryst hel sild. Dette til tross for en nedgang på 80 millioner kroner fra 2008.

Med en eksportverdi på 401 millioner kroner er Tyskland nå vårt fjerde største sildemarked, hovedsakelig på grunn av eksport av fryste filetprodukter. Eksporten av sildefilet til Tyskland er tredoblet siden 2007 og endte i 2009 på 39 000 tonn. Deretter kommer Polen, Nederland, Danmark, Litauen og Hviterussland alle med over 100 millioner kroner.

Eksporten av fryst hel sild gikk opp med 4 prosent i 2009 til 502 000 tonn, og eksporten av fryste filetprodukter gikk opp med 16 prosent til 176 000 tonn.

– Tyskland er det nye store markedet for norske sildeprodukter og er nå på andreplass som filetimportør fra Norge, med en økning på 80 prosent. Dette er en vekst som hovedsakelig skyldes den kraftige kvotenedgangen på Nordsjøsild med reduserte fangster i EU. For å stimulere til økt etterspørsel etter norsk sild vil EFF øke markedsføringen i Tyskland de neste årene, sier Ingelill Jacobsen som er markedssjef for pelagisk fisk i EFF.

Mye lodde til konsum

I 2009 ble det eksportert 133 000 tonn fryst hel lodde, en økning på 102 000 tonn fra samme periode i fjor.

Russland var vårt største loddemarked med 53 000 tonn, mens 37 000 tonn ble eksportert til Ukraina. Det japanske markedet tok 12 000 tonn norsk konsumlodde mens 11 000 tonn ble eksportert til Kina.

Makrelleksport noe under fjoråret

Det er i 2009 eksportert makrell for 2,2 milliarder, noe som er en nedgang på 3 prosent fra 2008. Dette tilsvarer en eksport på 189 000 tonn fryst makrell, en økning på 27 000 tonn fra året før.

Japan er vårt største makrellmarked med 51 000 tonn, etterfulgt av Kina på 34 000 tonn. Dette er en nedgang på 4 000 tonn til Japan, mens de øvrige større markedene øker i volum.

Gjennomsnittsprisen på makrell var i 2009 på kr 10,78 noe som er 17 prosent under 2008 prisen.