– Fremmer god kvalitet

– Jeg er overbevist om at merkinga vil fremme god kvalitet på sjømat og gi forbrukerne nyttig informasjon når de skal kjøpe sjømat.

Det sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding, som kommentar til at forbrukerne fra 1. januar i år skal få mer informasjon i fiskedisken, etter at det er innført krav om merking med fangst- og slaktedato for fisk.

– Temperatur er også viktig

– Kvaliteten på fisken avhenger ikke bare av dato eller hvor lenge det er siden fisken ble fiska/slakta. Temperaturen er også viktig. Det handler om kvalitetsbevissthet hos alle i kjeden, sier Berg-Hansen.

Fisken skal nå være merket med informasjon om fiskeart, om fisken er fisket i hav, ferskvann eller oppdrettet, hvilket havområde fisken er fisket i eller opprinnelsesland for oppdrettsfisk samt fangst- eller slaktedato på fersk fisk.

Les også: Krav om fangst- og slaktedato 05.01.2010

– Forbrukerne blir overrasket over hvor mange dager en fersk fisk kan være, men likevel ha topp kvalitet, sier Berg-Hansen.

Merkekravene gjelder både på ferdigpakkete og uemballerte varer.

Ved salg over disk, skal opplysningene gis skriftlig på skilt, oppslag eller lignende. Merkingen skal være lett synlig og lett leselig. For ferdigpakkete produkter skal opplysningene inngå som en del av merkingen på emballasjen.

Fremme god kvalitet på sjømat

Målet er å fremme god kvalitet på sjømat. Reglene vil gi forbrukerne mer utfyllende informasjon, slik at de kan handle ut i fra sine ønsker og behov. Merkekravene vil medføre at næringsaktørene gjennom hele verdikjeden må holde oversikt over opprinnelse og fangst- og slaktedato.

Det er også viktig at fisker, fiskemottak, foredler, grossister, distributører og butikker sørger for kvalitetsbevarende håndtering av fisken, og at den kjøles raskt ned og holdes kjølig. Dette er avgjørende for at fisken skal ha god kvalitet i mange dager etter at den er fanget/slaktet, heter det i pressemeldingen.