Bedre merking av fisk

Mattilsynet har nå kommet med mer forbrukerorientert veiledning om de nye merkereglene for fisk.

Fra 1. januar 2010 er det krav om merking av fangst- eller slaktedato på fersk fisk. I tillegg er det krav om merking av fiskeart, produksjonsmetode (oppdrettet eller villfanget) og fangstområde eller opprinnelsesland.

Les også: Krav om fangst- og slaktedato 05.01.2010

Målet med de nye merkekravene er å fremme høy kvalitet på fisk, og gi forbrukerne faktainformasjon om fisk som de kjøper, skriver Mattilsynet på Matportalen.

Tidligere i dag kom også fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen med en pressemelding om de nye merkereglene.

Les også: – Fremmer god kvalitet 07.01.2010

Forbrukerne ønsket mer informasjon

EUs forbrukere har allerede en god stund hatt tilgang på informasjon om fiskeart, produksjonsmetode (oppdrettet eller villfanget) og fangstområde eller opprinnelsesland. Undersøkelser har vist at også norske forbrukere ønsket å få disse opplysningene. I tillegg ville norske forbrukere ha opplysninger om fangst – eller slaktedato på fersk fisk.

Fiskeri- og kystdepartementet står bak innføringen av nye merkekrav for fisk. Mattilsynet har utarbeidet de nye merkereglene på oppdrag for departementet.

De nye merkekravene gjelder både på ferdigpakkete og uemballerte varer.

Ved salg over disk skal opplysningene gis skriftlig på skilt, oppslag eller lignende. Merkingen skal være lett synlig og lett leselig.

For ferdigpakkete produkter skal opplysningene inngå som en del av merkingen på emballasjen.

De nye merkekravene vil omfatte fiskeprodukter, som:

  • Levende fisk.
  • Fisk (fileter, skivet etc.) som er fersk, kjølt eller frosset.
  • Fisk som er tørket, saltet eller i saltlake.
  • Røykt fisk.
  • Krepsdyr med eller uten skall som er levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake.
  • Krepsdyr med skall som er kokt og også kjølt, fryst, tørket, saltede eller i saltlake.
  • Bløtdyr med og uten skall som er levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede eller i saltlake.

Disse fiskeproduktene skal merkes med fiskeart, produksjonsmetode (oppdrettet/villfanget) og fangstområde eller opprinnelsesland.

Hel fersk fisk, skiver/koteletter eller fileter av fersk fisk, skal i tillegg merkes med fangst- eller slaktedato. Ferske vakuumpakkede fiskeprodukter skal også merkes.

Oppdrettet fisk skal merkes med slaktedato, mens villfanget fisk skal merkes med fangstdato.

Kravet om merking med fangst- eller slaktedato kommer i tillegg til og utfyller kravet om angivelse av holdbarhetsdato på ferdigpakket fisk.

Unntatt fra merkekravene

Frosne, saltede eller røykte fiskeprodukter ansees ikke som ferske fiskeprodukter, og skal derfor ikke merkes med fangst- eller slaktedato.

De nye merkekravene gjelder ikke for produkter hvor fisk inngår som ingrediens som for eksempel i en rekesalat. Produkter som er tilberedt eller konservert ved hermetisering og lignende, som for eksempel hermetisert tunfisk, makrell i tomat, fiskegrateng, fiskekaker, kokte og pillede reker, er heller ikke omfattet av de nye merkekravene.

Ingen av merkekravene gjelder for omsetning av små mengder fiskeprodukter som fiskere eller oppdrettere selger direkte til forbruker. Ved slik omsetning kan kjøper selv sikre seg denne type informasjon fra selger.

Skjell, pigghuder og snegler som omsettes levende er unntatt fra kravet om å merke med fangst- og slaktedato, ettersom det allerede er et krav om at produktet ”skal merkes med pakkedato” og angivelse av ”skal omsettes levende”.

Informasjon om fangst eller slaktedato på fersk fisk

Hva som ansees som fersk fisk varierer, men knyttes av forbrukere opp mot fangst- eller slaktetidspunkt.

– Merking med fangst- eller slaktedato er et objektivt kriterium som vil sette forbrukere i stand til å foreta en viss selvstendig vurdering av fisken. Det vil også bidra til at forbrukere kan være kritiske og stille krav til de som omsetter fersk fisk, sier seniorrådgiver Anne-Pia Lødemel i Mattilsynet.

Samtidig understreker hun at fangst- eller slaktedato bare er en av flere faktorer som er med og bestemmer kvalitet og holdbarhet til fersk fisk.

– Rask nedkjøling av fisken og konstant temperatur er det aller viktigste for kvalitet og holdbarhet til fersk fisk. I tillegg er det viktig at fisken håndteres skånsomt og hygienisk gjennom alle ledd fra fisken ble fanget/slaktet til den havner i fiskedisken, sier Lødemel.

Opplysninger til forbruker

Ved salg av ferdigpakkete produktet skal opplysningene stå på emballasjen i tillegg til øvrige merkekrav. Ved salg over disk kan opplysningene stå på skilt, oppslag eller lignende.

Det er opp til butikken å finne løsninger for å gi skriftlig informasjon som er hensiktsmessig og forståelig. Det forutsettes at merkingen er lett synlig og lett leselig.

Fisk skal rett i kjøleskapet

Etter at fisken er innkjøpt i butikken er det viktig at den legges i kjøleskapet så raskt som mulig. Se tips og råd om hvordan du unngår dårlig kvalitet og sykdomsfremkallende bakterier i fisk i saken Unngå bedervet fisk på Matportalen.

Merkereglene for fisk er regulert i Forskrift om merkekrav for fiskeprodukter. (Lovdata)