Program for ESA-inspeksjoner 2010

ESAs inspeksjonsprogram for 2010 er nå klart.

ESA er EFTAs overvåkingsorgan, og har som hovedoppgave å sørge for at de regler og plikter som følger av EØS-avtalen gjennomføres og følges i EØS EFTA-statene: Norge, Island og Liechtenstein.

ESAs inspeksjonsprogram for 2010, der ESA undersøker Mattilsynets etterlevelse av EØS-forpliktelsene, er nå klart.

Det er lagt opp til fire inspeksjoner første halvår, og to på høstparten, melder Mattilsynet.

Program for ESA-inspeksjoner første halvår 2010:

Område Tidsperiode
Fjørfekjøtt 11. - 19. januar
Generell gjennomgang av inspeksjons- og kontrollordninger 25. - 29. januar
Fôrvarer 8. - 19. mars
Fiskehelse 26. april - 7. mai


Program for annet halvår (dato bestemmes senere):

Område Periode
Biprodukter 10 dager
Veterinær grensekontroll 5 dager