Moderne kystfiskebåter er sikre og effektive

Halvplanende kystfiskebåter med godt tilpasset utrustning kan bidra til å modernisere kystfiskeflåten og øke nyrekrutteringen, mener forskere.

Forsøk viser at slike fartøy kan gi både sikre og effektive arbeidsplasser, melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Halvplanende, "medium speed" kystfiskebåter, som er en mellomting mellom speedsjarker og tradisjonelle sjarker, seiler opp som et godt alternativ for deler av den fremtidige, norske kystfiskeflåten.

Forsøk som i hovedsak er utført på 49 fots lange MS Josberg, utrustet for linefiske, viser at fartøyet har gode sjøegenskaper og er hensiktsmessig utformet med tanke på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS).

Kjører bra i motsjø

MS Josberg. Foto: SINTEF Fiskeri og havbruk

Toppfarten ligger på 14-16 knop, men målinger viser at forbruket øker betydelig fra 10 til 12 knop. 9-10 knop anbefales derfor som høyeste, normale marsjfart. Ferdig utrustet for langtur er MS Josberg relativt tung, og forbruker 35-55 liter/time ved 9-10 knops marsjfart, mens det lettere 43 fot lange søsterfartøyet MS Bjørnson blå målt å forbruke 25-35 liter/time ved samme hastighet, opplyser FHF.

Undersøkelsene viser at MS Josberg har meget gode sjøegenskaper i motsjø - noe bedre enn blant annet det seks fot kortere søsterfartøyet.

Det blir imidlertid bemerket at båttypen har relativt krappe rullebevegelser i sidesjø. Disse bevegelsene kan potensielt reduseres ved installasjon av rulledempingstank, noe som også er utført i ettertid med godt resultat, ifølge skipperen.

Gode arbeidsforhold på dekk

Rapporten fremhever at dekksarrangement, utstyrsplassering og organisering av arbeidsoperasjoner på MS Josberg synes å være både ergonomisk og funksjonelt meget bra for linefiske. Det er effektivt å håndtere linestamper, sette line og linefløyt, dra line, ta inn fisk, bløgge og sløye fisk, vaske fisk og føre den ned i containere i lasterommet.

Sikkerheten er blant annet ivaretatt gjennom en nødstoppinnretning på linehaleren, med en stopplate plassert foran en elektrisk bryter. Også sløyemaskinen har en nødstopphendel, men forskerne påpeker at plasseringen kan forbedres. Det pekes på at høye rekker på hoveddekket også er et element som bidrar til økt personsikkerhet.

Hoveddekket hadde godt arbeidslys, mens lysforholdene på åpent hoveddekk (akter for styrehuset) var noe varierende. Støynivået på hoveddekk og i innredning forut var relativt lavt.

Maskinrommet

Det varme- og støyisolerte maskinrommet ble vurdert å være meget godt arrangert og utstyrt, med grei tilkomst til alle systemer.

Maskinromsviften var imidlertid så kraftig at den i tillegg til friskluft, også kunne trekke inn noe sjøvann i dårlig vær. Det ble derfor anbefalt en mindre ombygging for å samle opp og drenere bort dette vannet.

Innendørs HMS-forhold

Innendørs planløsninger og innredning av lugar, styrehus, messe og bysse fungerte i all hovedsak bra. Det var effektiv og behagelig dørkvarme i så vel styrehus som lugar.

Det ble bemerket at innendørs lysarmatur ikke nødvendigvis var plassert der hvor det var mest behov for lys.

Begrensninger og muligheter

Halvplanende fiskebåter har visse begrensninger. De går saktere enn helplanende speedsjarker og er - i likhet med de raskere speedsjarkene - også mindre attraktive for driftsformer som snurrevad og kystnot. Slike aktive fiskeredskaper medfører betydelig større redskapsvekter og dekkslaster, noe som reduserer stabiliteten og eventuelt må oppveies med større mengder fastballast.

For line- og garnfiske slår imidlertid undersøkelsene fast at de halvplanende, "medium speed" kystfiskebåtene kan være et godt valg for norske kystfiskere. MS Josbergs skipper og medreder, Jostein Fredriksen, bekrefter i et intervju i FiskeribladetFiskaren 30. november 2009, at fartøyet oppleves som en langt bedre arbeidsplass og mer effektiv fiskebåt enn den båten de brukte tidligere.

– Når en vesentlig del av forskningen på "Josberg" dreier seg om framtidas kystfiske, så handler det jo også om hva slags arbeidsplasser vi skal kunne tilby ungdommen, kommenterer Fredriksen til FiskeribladetFiskaren. - Våre to gutter trives bra med å være fiskere, og de har det fint om bord her. Men som mannskap på gammelbåten stiller de ikke.

Bakgrunn

MS Josberg og MS Bjørnson er utviklet og bygget av verftet MB Hydraulikk AS (tidligere Mjosundet Båtbyggeri) som en del av prosjektet "Fremtidens sjarkfartøy". Fartøystypen er en enkeltskrogs kystfiskebåt i aluminium, og kan leveres i lengder fra 30 til 50 fot (9-15 meter).

Forsøkene har vært gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk for Norges Fiskarlag, på vegne av forskningsfondet FHF, opplyser FHF.