Tollvesenet har oppdatert utførselsveilederen

Tollvesenet har i dag kommet med en oppdatert utgave av veilederen for utførsel av fisk og andre varer med videre.

Veilederen er utarbeidet for å lette arbeidet med tolldeklarering ved eksport.

Veilederen gir en oversikt over bestemmelser som eksportører eller andre som utfører en vare bør kjenne til for å kunne foreta en korrekt deklarering.

Les mer
Se veilederen eller les mer om utførsel på tollvesenets nettsider:

Utførsel av fisk