Tollvesenet har oppdatert utførselsveilederen

Tollvesenet har i dag kommet med en oppdatert utgave av veilederen for utførsel av fisk og andre varer med videre.

Artikkelen er oppdatert.

Veilederen er utarbeidet for å lette arbeidet med tolldeklarering ved eksport, og gir en oversikt over bestemmelser som eksportører eller andre som utfører en vare, bør kjenne til for å kunne foreta en korrekt deklarering.

Se veilederen eller les mer om utførsel på tollvesenets nettsider:

• Tolletatens temaside for fiskevarer

• Eksport av fisk - informasjon til næringslivet