Stanser Vesteraalens byggeplaner

SORTLAND: Havnesjef Hugo Næss setter en stopper for hermetikkfabrikkens planer for ny fabrikk i Sortland havn. Fabrikken tilbys nå alternativt areal.

– Vi har ikke lenger plass til å bygge fabrikken som opprinnelig var planlagt på tomta, sier Næss til Bladet Vesterålen.

Hermetikkfabrikken Vesteraalens AS lanserte før jul, planer om å bygge den nye fabrikken på tomta som fabrikken hadde planer for i 2006, før Geir Wilhelm Wold kjøpte fabrikken tilbake fra danske Rudersdal AS

Les også: Vesteraalens fornyer byggeplaner

På den 7,5 mål store tomten, ønsker Vesteraalens AS nå å bygge en fabrikk etter de samme planene som i 2006, da fabrikken ble planlagt med en totalflate på 8.740 kvadratmeter, bortsett fra at kontordelen nå kan bli justert som følge av endrede behov.

Arbeidet med å få stadfestet reguleringsplanen tok til, og Wold uttalte til Bladet Vesterålen at det hastet med å komme i gang med bygginga.

– Arealet er ikke tilgjengelig

Men nå setter havnesjef Hugo Næss stopp for planene. Havnesjefen mener det er flere grunner til at selskapet ikke kan få stadfestet den opprinnelige reguleringsplanen:

– Vi har fått en henvendelse fra Maritex som ønsker å utvide sitt areal med 1.200 kvadratmeter sørover. Det vil bli tatt av hermetikk-tomta, dersom havnestyret går inn for dette, sier Næss til avisa.

Hermetikkfabrikken hadde planer om å dekke parkeringsplass-behovet sitt på en parkeringsplass som Sortland havn har bygget, signaliserte senere, under tidligere eier, at de ikke ønsket å bygge på tomta, og derfor heller ikke trengte parkeringsarealene.

– Vi har derfor inngått avtale med Blåbyen hotell om leie av dette arealet. Det er derfor ikke tilgjengelig for hermetikkfabrikken, sier havnesjefen til avisa.

Havnesjefen viser videre til planer om en bussterminal i havna, og mulig behov for adkomst fra Havnegata og østover over den aktuelle tomten. Han peker også på at Vesteraalens plan om å la all trafikk til fabrikken komme over havnevesenets eiendom, ikke kan realiseres dersom passasjerterminalen kommer på plass

Tilbys en mindre tomt

Hermetikkfabrikken tilbys nå en tomt på 5.700 kvadratmeter i Sortland havn, det er klart etter et møte mellom havnesjef Hugo Næss og Gunnar Klausen i Klausengruppen, som står for planlegginga av den nye hermetikkfabrikken, skriver Bladet Vesterålen.

Til fradrag på den opprinnelige tomta går 1.200 kvadratmeter til Maritex, og mellom 600 og 800 kvadratmeter til trafikkarealer i tilknytning til den eventuelle passasjerterminalen som planlegges i havna.

Vil ikke flytte

Til Bladet Vesterålen sier daglig leder i Vesteraalens AS, Randi Bolstad, at alternativene med tomt enten nord for brua eller i industriområdet i Vestmarka, ikke er aktuelle.

– For hermetikkfabrikken handler dette om å nyttiggjøre seg de grunnlagsinvesteringene vi allerede har foretatt. Det er ei stor investering vi har gjort i tomta, og denne vil vi ta i bruk. Det er urealistisk å tro at vi skal prosjektere et nytt område, sier Bolstad til avisa.