Fiskets gang uke 1 i 2010

Norges Sildesalgslag melder om både god start på årets fiske etter NVG-sild, og godt fiske på nordsjøsild for deltakende fartøy, samt nesten 14 400 tonn makrell fra utenlandske båter.

2. januar var fisket etter NVG-sild (norsk vårgytende sild) godt i gang, og på årets beste døgn til nå, onsdag 6. januar, ble det meldt inn hele 21 855 tonn. Samlet for uke 1, ble det 71 654 tonn. Og med de 6 200 tonnene som ble tatt i uke 53 er det totalt fisket nesten 77 900 tonn til nå i år, opplyser Norges Sildesalgslag.

De første fangstene ble tatt på Andfjorden før silda fortsatte sydover langs yttersiden av Vesterålen og nærmet seg nå Lofotodden.

Det gode fisket resulterte i at tilbudet til konsumindustrien i nord ble større en det de kunne klare å produsere, og selv om at en del større fangster ble solgt til kjøpere på Vestlandet, ble ca. 1 300 tonn levert til mel og olje.

Prisfall for konsumfisk

Med de store mengder av fisk på auksjonene gikk prisene i bunnen for konsumfisk. Til gjengjeld kunne mel og oljeindustrien betale svært godt for råstoffet, og fangster ble solgt på auksjon for kroner 2,15 per kilo.

Året startet med gode værforhold, men uken ble avsluttet med sørvestlig kuling og dårlige fangstforhold.

Av nordsjøsild ble det innmeldt fire fangster, på til sammen vel 2000 tonn. Tre av disse fangstene gikk til Danmark og en til Tyskland. Prisnivået lå på fra kroner 2,92 til kroner 3,20 per kilo.

Det utenlandske makrellfiske foregår langt syd og vest, i området mellom 55 og 56 grader Nord og vest av 9 grader vest. Samlet ble det gjennom Norges Sildesalgslag solgt 14 380 tonn makrell denne uken. Det meste av dette landet i Norge, opplyser Norges Sildesalgslag.