Nytt meldingsregime for skipsanløp

Fra 15. januar må skip forhåndsmelde sikringsrelaterte opplysninger elektronisk til Kystverket via meldingssystemet SafeSeaNet.

Det nye meldingsregimet er en oppfølging av den internasjonale ISPS-koden og EUs regelverk som stiller krav til sikring av skip og havneanlegg, melder Kystverket.

I dag rapporterer skip allerede sikringsrelatert informasjon til havner via SafeSeaNet. Det nye meldingsregimet er en utvidelse av denne rapporteringen til å omfatte sikringsrelaterte opplysninger som kreves av offentlige myndigheter. Fra 15. januar må skip melde inn opplysninger om blant annet fartøyets sikringsnivå, ISS-sertifikat (International Ship Security Certificate) og sikringsplan senest 24 timer før ankomst.

I det nye meldingsregimet må agent eller skipsfører under registrering i SafeSeaNet-portalen, laste opp og fylle ut et informasjonsskjema knyttet til sikringsrelaterte opplysninger.

Internasjonal fart

Integreringen av denne type forhåndsmeldinger i SafeSeaNet er i tråd med Norges forpliktelser overfor EU og EØS-avtalen, og kravet om at Norge får på plass et system for mottak, analyse og oppfølging av sikringssrelaterte forhåndsmeldinger fra skip som skal anløpe norske havner.

Det nye meldingsregimet vil gjelde alle skip i internasjonal fart med anløp Norge.

Brevik trafikksentral vil være Kystverkets kontaktpunkt mot brukere av SafeSeaNet systemet.

En brukermanual for rapportering av sikringsrelatert informasjon i SafeSeaNet, vil om kort tid gjøres tilgjengelig på Kystverkets nettsider, fremgår det av meldingen fra Kystverket.

Kystverket etablerte i fjor et nasjonalt brukerforum for offentlige myndigheter, som deltar i etableringen av en nasjonal portal for skipsmeldinger.

Les også: Etablerer brukerforum for SafeSeaNet 19.10.2009