Planlegger fiskerikontroll for 2010

Mandag 11. januar møtte Fiskeridirektør Liv Holmefjord sjef Kystvakten og representanter for salgslagene for å diskutere kontroll med fiskeriene i 2010.

– Dette er et årlig seanse hvor vi møter våre viktigste samarbeidsparter når det gjelder kontroll med fiskeriene. Det er svært viktig for både oss og næringen at vi har et effektivt og godt samarbeid mellom de ulike aktørene som har et ansvar for kontroll på havet og ved landinger av fangster, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord i en pressemelding.

Fiskeridirektøren møtte samarbeidsparter for å diskutere fiskerikontroll i 2010. Fra venstre: Sjef Kystvakt Arild Skram, Fiskeridirektør Liv Holmefjord, direktør Johannes Nakken i Norges Sildesalgslag og direktør Jørn Lian i Skagerakkfisk, leder for Salgslagenes samarbeidsråd. Foto: Morten Ellingsen / FiskeridirektoratetFiskeridirektøren møtte samarbeidsparter for å diskutere fiskerikontroll i 2010. Fra venstre: Sjef Kystvakt Arild Skram, Fiskeridirektør Liv Holmefjord, direktør Johannes Nakken i Norges Sildesalgslag og direktør Jørn Lian i Skagerakkfisk, leder for Salgslagenes samarbeidsråd. Foto: Morten Ellingsen / Fiskeridirektoratet

Strategisk risikoanalyse

Fiskeridirektøren, Kystvakten og salgslagene foretar en evaluering av året som har gått og legger disser erfaringene inn blant premissene for hvordan direktoratet, Kystvakten og salgslagene sammen skal prioritere kontrollen i 2010.

Fiskeridirektoratet vil deretter i samarbeid med Kystvakten og salgslagene utarbeide en nasjonal strategisk risikovurdering for ressurskontrollen i 2010. Denne vil blant annet bli gjort tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettsider.

I tillegg til å møte Kystvakten og salgslagene møter Fiskeridirektøren også statsadvokatene til en lignende gjennomgang. Statsadvokatembetene i Troms og Rogaland har et nasjonalt ansvar når det gjelder saker som omfatter fiskeri.