Olga Godø kan overta på Skjervøy

Rådmannen i Skjervøy kommune innstiller på at det innledes forhandlinger med Møre-firmaet Olga Godø AS, om å bli ny driftsaktør ved fiskeindustrianlegget i Skjervøy havn.

Det fremgår av sakspapirene til fredagens formannskapsmøte i Skjervøy kommune, melder avisa Nordlys.

Forutsatt at politikerne går inn for innstillingen fra rådmannen, får ordfører Roy Waage sammen med rådmannen, myndighet til å forhandle frem og godkjenne en slik avtale.

Olga Godø AS var én av fem interessenter som hadde meldt seg da fristen gikk ut 30. november i fjor, opplyser avisa.

Begrunnelsen for innstillingen, er inntil videre unntatt offentlighet, og vil bli fremlagt for formannskapet i en lukket del av møtet på fredag.

Bakgrunnen for saken er at Skjervøy kommune tidligere i vinter, inngikk en avtale med fiskerikonsernet Nergård AS, som trekker seg ut fra Skjervøy, en avtale som løste konsernet fra industriplikten i kommunen.

Som en del av denne avtalen, overdras industrianlegget i Skjervøy havn, vederlagsfritt til kommunen. Og kommunen leter nå etter en aktør til å drive anlegget.

Les også: Skjervøy sa ja til Nergård-avtalen 04.11.2009

I den samme avtalen, ble det også enighet mellom kommunen og Nergård AS, om at sistnevnte skal sørge for ny aktivitet ved fiskeindustrianlegget i Lauksundskaret på Arnøya.

For noen dager siden ble det så kjent at Nergård AS og Arnøy Laks AS er enige om en avtale som innebærer at Arnøy Laks overtar det nedlagte anlegget på Arnøya.

Les også: Arnøy Laks etablerer nytt lakseslakteri 07.01.2010