Ønsker mer satsing på reiseliv

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen ønsker økt satsing på kysten som reisemål.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen møtte i dag flere organisasjoner fra fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen, til et samrådsmøte om videreutviklingen av relasjonene mellom reiselivet og fiskeri- og havbruksnæringen.

Det er første gang et slikt møte blir arrangert, opplyser Fiskeri- og kystdepartementet.

– Jeg er opptatt av kyst-Norges fremtidige utvikling, og satsinga på kysten som reisemål er noe som engasjerer meg. Det er viktig at vi ser potensialet for verdiskaping som ligger i å se næringene langs kysten i sammenheng. Det har vært nyttig og lærerikt å samles rundt et bord slik vi har gjort i dag, sier Lisbeth Berg-Hansen.

På møtet ble det diskutert og gjensidig orientert om utfordringer og muligheter for ytterligere samarbeid mellom næringene. Tema som sjømat i reiselivssammenheng og turistfiske stod på agendaen.

Harald Osa fra stiftelsen Norsk Matkultur, presenterte blant annet et pågående pilotprosjekt i Nord-Norge om utvikling av regionale matfaglige miljøer.