– Forventer gode løsninger

Leder Rediar Nilsen i Norges Fiskarlag er betinget optimist, etter at fiskarlaget tirsdag var i møte med den politiske ledelsen i Fiskeri-og kystdepartementet.

I møtet tok Fiskarlaget opp en rekke sentrale rammevilkår for fiskerne.

– Fiskarlaget sine vedtak, har som utgangspunkt at fiskerne skal ha mulighet til å gjennomføre sin næringsvirksomhet på en fornuftig måte. Det forventer vi at også departementet har som mål, når de skal trekke sine konklusjoner, sier leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen.

Etter å ha deltatt i uttallige slike møter med myndighetene, er Reidar Nilsen innforstått med at det sjelden blir gitt lovnader og konklusjoner over bordet.

– Vi legger vekt på å ha en fornuftig diskusjon med departementet, og det hadde vi også denne gangen, men av og til blir jeg litt oppgitt over at det ikke rimelig raskt blir etablert en felles forståelse for fiskernes behov for å handle rasjonelt i en situasjon der de er hardt økonomisk presset, sier Nilsen.

Fiskarlaget tok i møtet opp en rekke saker og spørsmål, som spørsmålet om samfiske, breiflabbreguleringer, blåkveitefordeling. Det faktum at silda som Norge byttet til seg i forhandlingene med Russland kun er fordelt til den konsesjonsbelagte flåten, og ikke til kystnotflåten, er også en sak som Fiskarlaget tok opp, og vil ha endret på.

Den økonomiske situasjonen i torskesektoren ble også drøftet med departementet.

– Vi forventer at departementet kommer med en rask avklaring på de spørsmål vi tok opp, sier Reidar Nilsen, fiskarlagets nettsider.

Les også: Fiskarorganisasjonar møter Berg-Hansen 11.01.2009