Trålerlaget snart inn i Fiskebåt

Forhandlingsdelegasjonane for Fiskebåt og Sør-Norges Trålerlag, er samde om det aller meste i samband med at Trålerlaget vil inn i Fiskebåt som gruppeorganisasjon.

Det melder Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) på sine nettsider, etter at partane hadde eit møte i går.

Saka kjem opp på representantskapsmøtet i Fiskebåt i februar i år, og seinare på årsmøtet i Trålerlaget.

På møtet i går deltok Torstein Kvalsvik, Reidar Blakstad og Harald Østensjø frå Sør-Norges Trålerlag og frå Fiskebåt Inge Halstensen og Audun Maråk.

Spørsmål som blei diskutert, var blant anna representasjon og finansielle forhold.

– Tonen var god, vi er samde om det meste og berre detaljar står att før saka er klar for formell behandling i dei høgste organa i dei to organisasjonane, seier Fiskebåt-direktør Audun Maråk.

Opplegget er at Trålerlaget skal vere ein del av Fiskebåtredernes Forbund i løpet av året.