Knester får ikke føre sild sørover

Ringnotbåten Knester ligger nå i Bodø med rundt 1000 tonn rund sild og om lag 1000 tonn med avskjær, men nektes av Sjøfartsdirektoratet å gå sørover med råstoffet.

Artikkelen er oppdatert.

Det er overskudd på råstoff i nord, men Sjøfartsdirektoratet nekter ringnotfartøyet Knester å gå fra Tromsø til Egersund med 2000 tonn råstoff, melder Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt).

Fiskebåt og Norges Sildesalgslag har sammen med rederiet tatt saken opp på øverste hold i Sjøfartsdirektoratet og Fiskeri- og kystdepartementet.

I Nord-Norge er det i øyeblikket overskudd på råstoff, og meningen var at Knester skulle levere lasten til anlegg i Sør-Norge.

Føring av andre båters fangst

Knester har tatt om bord fangst fra andre båter, for frakt, og det skal være bakgrunnen for at Sjøfartsdirektoratet nekter båten å gå sørover med lasten.

Dette til tross for at tilsvarende føring av råstoff har vært gjort mange ganger tidligere, konstaterer Fiskebåt.

– Saken er nå tatt opp både med Sjøfartsdirektoratet og Fiskeridepartementet og skal drøftes på et møte i dag, sier administrerende direktør i Fiskebåtredernes Forbund, Audun Maråk, til forbundets nettsider.

Tar saken til departementet

Nærings- og handelsdepartementet blir nå bedt om å omgjøre vedtaket i Sjøfartsdirektoratet.

Advokat Ståle Hellesø i Norges Fiskarlag ber departementet om en snarlig avgjørelse, slik at silda kan nyttes, opplyser Fiskebåtredernes Forbund i en oppdatering.