Langdryg sak om fiskejuks

ØKSNES: Snart et år etter at politiet i februar 2009 gikk til aksjon mot Myre Fiskemottak, er det fortsatt ingen avklaring i saken.

– I denne saken er vi nødt til å bruke tid, sier politiadvokat og leder av politiets økonomi-team i Harstad, Hanne Simonsen til Bladet Vesterålen.

Den opprinnelige siktelsen står fast, og den er rettet mot Myre Fiskemottak AS og selskapets daglige leder, Ted Robin Endresen. Siktelsen omhandler mistanke om uriktig førte sluttsedler ved fiskemottaket, forteller Simonsen til avisa.

– Mengden beslaglagt materiale er så stor at det tar lang tid å gå gjennom alt. Men jeg tror at både Fiskeridirektoratet og skatteetaten er i ferd med å ferdigstille sine rapporter. Fra vår side har vi gjennomført enkelte avhør og vil komme til å gjennomføre flere, sier Simonsen.

– Ikke belastende

– Jeg opplever det ikke som belastende å ha dette hengende over meg, og konsentrerer meg om å få den daglige drifta til å gå, sier Endresen til avisa.