– En katastrofe for kystflåten

Lederen i Nordland Fylkes Fiskarlag, Tom Tobiassen, klandrer lave minstepriser for dårlig lønnsomhet i kystflåten, og ber om krisehjelp.

– Lønnsomheten i særlig den torskeavhengige delen av fiskeflåten, ble dramatisk redusert da Norges Råfisklag og fiskeindustrien ble enige om meget lave minstepriser på torsk som skal gjelde for denne vinteren.

Det mener styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Tom Tobiassen.

– En katastrofe for i særdeleshet den delen av flåten som bare fisker i torskesektoren, mener Tobiassen.

– Godt etablerte fiskere selger båtene

– At prisene vil gi underskudd på drifta bekreftes av at mange godt etablerte fiskere nå averterer til salgs både båt og kvoter og dette er direkte skremmende og nå må det settes i verk tiltak også overfor fiskeflåten sier Tom Tobiassen.

Dette etter at fiskeindustrien kunne ta del i flere ulike krisepakker i løpet av fjoråret.

Tom Tobiassen mener at det derfor nå er høyst nødvendig å få satt mer fokus på lønnsomheten i flåteleddet. Han konstaterer at minsteprisene er fastsatt og at det på kort sikt er lite å gjøre med disse.

Vil ha egne- og føringstilskudd

Tobiassen mener at det derfor først og fremst er på utgiftssiden det er mulig å oppnå noe. Samtidig mener han det må settes i verk diverse kostnadsreduserende tiltak i forhold til flåten.

– Jeg mener ulike kostnadsreduserende tiltak bør settes i verk. Lineegnetilskudd er et eksempel på det. Det samme er økte bevilgninger til føring av fisk for å øke avsetningsmulighetene til flåten.

Vil overta fiskeindustriens krisepakke

Tobiassen kommer i denne sammenhengen inn på at det i fjor høst ble avsatt 250 mill. kr. som tiltak overfor fiskeindustrien. Dette er penger som i hovedsak står urørt fordi vilkårene for å nyttiggjøre seg disse ikke var tilfredsstillende.

– Bruk disse pengene på fiskeflåten for der vil de komme til god nytte er Tom Tobiassens budskap til Fiskeri- og kystdepartementet.

– Inndratte midler bør komme fiskerne til gode

Hvert år trekker salgslaga inn verdier av ulovlige fiskefangster.

– Dette er verdier som i en vanskelig tid bør komme fiskerne til gode og mitt forslag er at disse midlene bør tilbakeføres næringen enten som direkte tilskudd eller på annen måte for de som har det vanskelig økonomisk sier Tobiassen.

Vil utsette kostnadskrevende tiltak

– Likeledes mener jeg at kostnadsdrivende tiltak som myndighetene er i ferd med å sette i verk må skyves ut i tid sier Tobiassen.

Han viser her til at det nettopp er kommet påbud om elektronisk fangstrapportering for deler av kystflåten og sertifikatplikt for å føre fartøy mellom 10,67 – 15 meter.

– Disse tiltakene innebærer store økte utgifter for rederiene og for fiskerne sier Tobiassen.

– Rammer også lokalsamfunn

Under et nylig avholdt møte mellom fiskere og Norges Råfisklag uttalte fisker Jan Fredriksen at fiskerne ligger med brukket rygg, og de som ikke gjør det nå kommer til å brekke ryggen i løpet av vinteren.

– Jeg er helt enig i den beskrivelsen sier Tom Tobiassen.

– Dette bør også være et alvorlig signal til våre politikere både lokalt og sentralt sier Tobiassen, som legger til at det ikke bare er fiskerinæringen isolert som går dårlig. Han trekker den konklusjon at når det går dårlig med fiskerinæringen så går det også dårlig med svært mange lokalsamfunn.

– Dette må politikerne forstå når de drøfter den kritiske situasjonen som nå er på kysten avslutter styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Tom Tobiassen.