– Karttjenesten Kystinfo stadig mer populær

2009 ble det beste året i karttjenesten Kystinfo sin historie, målt i antall produserte kart.

Drøyt 7.7 millioner kartbilder ble produsert gjennom Kystverkets karttjeneste i 2009. Det blir i gjennomsnitt 21.291 produserte kart hver dag. I hele 2008 var antallet 2.9 millioner produserte kart, melder Kystverket.

Kystverkets karttjeneste, Kystinfo, har etablert seg som en av de mest populære offentlige karttjenestene på nettet. Årsaken til dette er trolig et bredt tilfang av informasjon samlet på ett sted. Kystinfo gir gode kart, raskt og effektivt, opplyser Kystverket.

Kystinfo kom i ny versjon i midten av desember, og Kystverket håper at dette skal føre til enda mer bruk og enda flere fornøyde brukere.

Tilbakmeldingene på nye Kystinfo er så langt positive, og Kystverket vil i tiden fremover jobbe en de med opplæring og veiledning av brukere.

Om Kystinfo

Kystinfo er Kystverkets kartløsning. Her finnes data fra mange forskjellige dataeier som kan bukes i mange sammenhenger. Kystinfo er åpen for alle og gir muligheter for alle til å lage gode kart over sjøområdene.

Kystinfo er nå oppdatert til ny versjon. Dette er noen av forbedringene:

  • Betydelig forbedret utskriftsmodul
  • Rraskere kart
  • Bruk av cache tjenester
  • Betydelig forbedret digitaliseringsmodul
  • Muligheter for å vise kart i fullskjerm
  • Ekspanderbare kategorier/temagrupper
  • Og mye mer

Her finner du sjøkart, landkart, satellittbilde og ortofoto for hele Norge. Sammen med relvant temainformasjon som farleder, navigasjonsinnstallasjoner, verneområder, ankringsområder osv.

Det kan søkes på adresser, gnr/bnr, stedsnavn, kommune og koordinater for hele landet. Kartbildene kan lagres i PDF og vanlig bildeformat i definerte utskriftsmaler.

Du kan også sende kartbilder direkte på E-post eller sende en link til et aktuelt kartbilde.

Kilde: Kystverket