Innfører venteregulering i sildefisket

Norges Sildesalgslag innfører med umiddelbar virkning ventetid i fisket etter NVG-sild (norsk vårgytende sild) til konsum.

Døgnenheten settes til 3, slik at ventetiden mellom hver innmelding vil variere fra 3 døgn til 4,5 døgn av størrelse på siste fangst, melder Norges Sildesalgslag

NVG-sild til konsum

Sildelaget sendte onsdag kveld ut følgende melding til fiskere av NVG-sild til konsum:

Med umiddelbar virkning innføres ventetid i fisket etter nvg-sild for levering til konsum, se rundskriv 38/09 i denne sammenheng. Døgnenheten settes til 3 og ordningen tar utgangspunkt i fartøyets innmelding på forrige tur. Dette betyr følgende:

  1. Fartøy som aldri har levert mer enn 80 tonn nvg-sild til konsum:Ingen ventetid
  2. Fartøy som utlosser mer enn 80 tonn og til og med 150 tonn pr tur: 72 timer ventetid
  3. Fartøy som utlosser mer enn 150 tonn og til og med 300 tonn pr tur: 90 timer ventetid
  4. Fartøy som utlosser mer enn 300 tonn pr tur: 108 timer ventetid


Det er tidspunktet for den foregående innmeldingen og utlosset kvantum på den tilhørende turen som bestemmer ventetid. Det er først etter utløpet av ventetiden at et fartøy tidligst kan melde inn ny fangst.

For fartøyer som har fangst om bord og der ventetidskravet ikke er innfridd, jfr de oppgitte ventetider, kan disse fartøyene avslutte fisket og melde inn det de har om bord innen klokken 21:00 i dag onsdag 13. januar 2010. Dette betyr videre at fangster som innmeldes etter dette tidspunkt, må oppfylle ventetidsbegrensningene.

Venteordningen innebærer videre at fartøyer tidligst kan starte fiske 12 timer før fartøyet tidligst kan melde inn ny fangst.

Fangster som fiskes i området sør 64º 00´ N unntas for ventetidsreguleringen i denne omgang.

Endringer i reguleringene kan bli iverksatt på kort varsel ved behov.