Syv av ti vil ha konsekvensutredning

Administrerende direktør i OLF, Gro Brækken. Foto: Thomas Brekke / OLF

Syv av ti nordmenn ønsker en konsekvensutredning om olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

Det viser en landsomfattende meningsmåling som Synovate har utført for Oljeindustriens Landsforening (OLF).

– Det er helt naturlig at flertallet ønsker kunnskap på bordet. For oss er det en bekreftelse på vårt standpunkt om konsekvensvurdering er fornuftig, sier administrerende direktør i OLF, Gro Brækken.

I meningsmålingen sier også åtte av ti at de mener olje- og gassindustrien vil ha stor betydning for samfunns- og næringsutvikling i vår nordlige landsdel.

– Undersøkelsen viser tydelig at nordmenn vil vite mer om konsekvensene ved olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Vi er også fornøyd med at folk har fått med seg at virksomheten vil bidra positivt til samfunns- og næringsutvikling, sier Gro Brækken, administrerende direktør i OLF.
Hun understreker at det viktig at åpning av nye områder er basert på kunnskap.

– Regjeringsparti mot strømmen

Det store flertallets holdning er stikk strid med holdningen til Senterpartiets leder Liv Signe Navarsete, som i forrige uke sa at hun ville gå i mot konsekvensutredning – og dermed mer kunnskap om olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

– Som ansvarlig politiker bør Navarsete bidra til å styrke kunnskapen landets viktigste næring framfor å være opptatt av å lukke døren for framtidig verdiskapning, sier Brækken.

– Gjennom 40 år har norsk olje- og gassindustri bidratt til økt velferd for den enkelte nordmann, nyskapende arbeidsplasser og teknologiutvikling i verdensklasse. Vi må bygge videre på den kunnskapen vi har opparbeidet oss for å sikre at Norge også i framtiden skal være verdens beste land å leve i for hver og en av oss, sier Brækken.

Forberedt på nei i en konsevensutredning?

Er OLF forberedt på at en konsekvensutredning kan konkludere med et «nei» til oljeutvinning utenfor Nordland?

– Det må vi være villige til å risikere, sier Brækken til Aftenbladet.no, og fortsetter:

– Det er ikke oljeindustrien, men politikerne som skal avgjøre dette, enten på prinsipielt grunnlag eller på grunnlag av konsekvensutredningen.

Positive til næringen

Synovate-undersøkelsen sier også at 85 prosent av befolkningen har meget eller ganske godt inntrykk av olje- og gassindustrien. Omtrent like mange mener at næringen har gitt nordmenn økt levestandard.

– Vi ser at folk er stolte over hva Norge har oppnådd som olje- og gassnasjon. Samtidig opplever vi en debatt, ikke minst blant sentrale politikere, hvor næringen blir snakket ned. Faktum er at olje og gass vil være en viktig energikilde i mange, mange år framover – og sentralt for å oppnå klimamålene. Da må vi som land evne å utnytte ressursene vi har på best mulig måte, sier Brækken.

– Seiler under falskt flagg

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken mener derimot at oljeindustrien seiler under falskt flagg når de går inn for at det skal innhentes mer kunnskap.

– Nylig avgått OLF-sjef Per Terje Vold sa i fjor at en konsekvensutredning er synonymt med en åpningsprosess. De fleste tidligere slike utredninger har ført til åpning, sier Haltbrekken til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Haltbrekken tror ikke folk ville vært like positive om de ble spurt rett ut om de ønsket oljeutvinning.

Fakta om konsekvensutredning

Formålet med en konsekvensutredning er å klarlegge miljømessige virkninger av petroleumsvirksomhet og mulig fare for forurensninger, samt de økonomiske og sosiale virkningene utnyttelse av olje- og gassreserver kan ha for et område. På bakgrunn av en slik utredning foretar Stortinget en samlet vurdering av fordeler og ulemper av virksomheten. Ved å vurdere miljø- og samfunnsmessige konsekvenser under ett, får man et best mulig grunnlag for å fatte beslutninger. (Kilde: OLF).