– Vellykket oljevernøvelse

HAMMERFEST: Kystverket gjennomførte 11. og 12. januar 2010 en oljevernøvelse i samarbeid med Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO).

Øvelsen ble gjennomført i Sørøysundet utenfor Hammerfest. Taubåten ”Beta”, som inngår i Kystverkets slepebåtberedskap i nordområdene, var hovedfartøyet som ble benyttet i øvelsen. I tillegg deltok en slepebåt fra Statoils anlegg på Melkøya. Målet med øvelsen var både inspeksjon av fartøy opp mot NOFO-standarden, samt trening av mannskap og fartøyer, melder Kystverket.

– En godt gjennomført øvelse, som ga mange positive svar, oppsummerer Trond Hjort-Larsen i Kystverket.

Selve øvelsen omfattet alt fra mobilisering, utsetting og testing av lense, formasjonskjøring med lense og effektiv lenseoperering, til momenter knyttet til uforutsette hendelser og sikkerhet.

Øvelsen ble gjennomført i vind på mellom 15 og 16 knop, med noe tettere og hardere vind innimellom, snøbyger og en bølgehøyde på rundt en meter.

Bekreftelser

HAMMERFEST: Kystverket gjennomførte 11. og 12. januar 2010 en oljevernøvelse i samarbeid med Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO). Foto: TB «Beta» / KystverketHAMMERFEST: Kystverket gjennomførte 11. og 12. januar 2010 en oljevernøvelse i samarbeid med Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO). Foto: TB «Beta» / KystverketRapportene fra øvelsen forteller at utbyttet var godt, både ved at man fikk testet NOFO-utstyr på ”Beta”, drillet mannskap og utstyr, samt at man fikk avdekket noen områder med forbedringspotensial.

– Øvelsen fungerte kjempefint – helt etter intensjonen. Vi fikk bekreftet at vi kan bruke NOFO-utstyr om bord i ”Beta”, og fikk en god samkjøring med slepebåt fra Melkøya.

Det sier operasjonsrådgiver Ivar S. Kristoffersen i NOFO.

– Mannskapet på ”Beta” gjorde en kjempejobb, og vi er fornøyd med både gjennomføring og resultat, forklarer Kristoffersen.

Han ser stor nytte av slike samøvelser med Kystverket, og de ressursene Kystverket disponerer.

– Det er ikke terminlistefestet noen flere øvelser for året som kommer, men vi jobber med å få på plass flere øvelser av typen vi hadde i Sørøysundet, sier Kristoffersen.

Samarbeid

Også Kystveket er fornøyd med hvordan øvelsen ble gjennomført – og med de svarene som øvelsen ga.

– En veldig positiv øvelse. Den viktigste erfaringen er først og fremst at vi ved selvsyn og gjennom erfaringer nå vet at ”Beta” kan ta om bord NOFO-utstyr og operere dette dersom behovet skulle melde seg. I løpet av kort tid vil fartøyet derfor kunne være operativt, forklarer rådgiver Trond Hjort-Larsen i Kystverket.

– Det er dyktige folk om bord i ”Beta”, som det er på NOFO-basen i Hammerfest – der utstyret til øvelsen ble hentet, understreker han videre.

Som Kristoffersen i NOFO mener Hjort-Larsen at godt samarbeid er et stort pre for oljevernberedskapen langs kysten.

– Vi ønsker derfor i større grad å delta på hverandres aktiviteter. Vi vil da stå bedre rustet til å håndtere skarpe situasjoner. Ikke minst fordi vi gjennom erfaring vet at utstyr fungerer på tvers, sier Hjort-Larsen.

I midten av april skal Kystverkets depotstyrke i Sandnessjøen ha en øvelse, i samarbeid med Kystvakten. I Sandnessjøen har også NOFO et depot.

– Vi ser for oss et en slik øvelse med fordel også kan gjennomføres som en samøvelse, understreker Hjort-Larsen, overfor Kystverkets nettsider.