Antall fiskefartøy redusert

Antallet fiskefartøy ble markert redusert fra 2008 til 2009. Også for antallet fiskere i Fiskermantallet var det en nedgang, viser ny statistikk fra Fiskeridirektoratet.

Foreløpige tall viser at antall fiskere registrert i Fiskermanntallet ved utgangen av 2009 var 12 739.

Dette er en reduksjon i antall fiskere i Fiskermantallet på cirka en prosent i løpet av ett år. Antall fiskefartøy er redusert med cirka fire prosent i løpet av 2009.

Det viser oversikter som Fiskeridirektoratets Statistikkavdeling la frem i dag, melder Fiskeridirektoratet.

Endret alderssammensetning de siste 20 år

Andelen fiskere under 30 år som har fiske som hovedyrke, har siden 1990 vært synkende, fra 33 prosent i 1990 til 17 prosent i 2009.

Andelen fiskere 60 år og over, som har fiske som hovedyrke, er derimot økende fra 12 prosent i 1990 til 18 prosent i 2009. Både for fiskere under 30 år og over 60 år er andelen økt noe sammenlignet med 2008.

Nedgang i antall fiskefartøy

Det er fortsatt nedgang i antall fiskefartøy i størrelsen under 28 meter.

Antall fiskefartøy i størrelsen under 11 meter og 11-27,9 meter ble redusert med henholdsvis fire og tre prosent fra 2008 til 2009. Nedgangen for størrelsesgruppen under 11 meter var på 232 fartøy, mens antall fartøy i størrelsesgruppen 11-27,9 meter ble redusert med 38 fartøy.

Antall registrerte fiskefartøy i størrelsen 28 meter og over økte med 11 fartøy fra 2008 til 2009. Denne økningen kan nok tilskrives fjerningen av lengdebegrensningen for kystflåten februar 2008.

– Fortløpende tilgjengelig

Fiskeridirektoratets Statistikkavdeling vil publisere endelige statistiske oversikter over utviklingen i antall fiskere og fiskefartøy i Fiskeridirektoratets statistikkbank og i publikasjonen «Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradganger».

I Fiskeridirektoratets statistikkbank, vil en også finne informasjon om utviklingen i antall fiskere (1983-2008) og fiskefartøy (1980-2008) fordelt på kommuner.

Tall for 2009 på kommunenivå vil bli offentliggjort 21.01.2010, opplyser Fiskeridirektoratet.