– Feil om oppdrettsfisk og villfisk

– Det er helt feil at volumet av oppdrettet fisk er større enn volumet av villfanget fisk. Faktisk ganske mye feil.

Infomasjonsansvarlig i Norges Fiskarlag, Knut Arne Høyvik, ser seg nødt til å gå ut med faktaopplysninger om mengde oppdrettsfisk og villfisk, da det ser ut for at en misforståelse er i ferd med å få fotfeste i deler av opinionen Les innspillet her:

Feil om oppdrettsfisk og villfisk

I Adresseavisen 15. januar er det et intervju med Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken. Der blir det vist til statsministerens nyttårstale, og opplyst på nytt om at vi henter mer fisk ut av merdene enn fra havet. Det er feil.

Statsministeren sa blant annet i sin nyttårstale:

"Lenge trodde de fleste av oss at oppdrett av fisk bare ville være en liten binæring for noen få, ivrige gründere langs kysten. I dag eksporterer vi mer fisk fra mærer enn villfisk fra havet. (Vår utheving)

Det er helt riktig at eksportverdien av oppdrettsfisk har passert verdien av villfanget fisk.

Men det er helt feil at volumet av oppdrettet fisk er større enn volumet av villfanget fisk. Faktisk ganske mye feil.

I utgangspunktet så vi ingen grunn til å kommentere dette, fordi vi med en viss velvilje oppfattet at statsministeren mente verdi.

Nå ser vi at utsagnet hans er i ferd med å etablere seg som en sannhet i deler av opinionen, og da kan det være greit å korrigere det.

I 2008 ble det i følge statistisk sentralbyrå fanget 2,4 million tonn fisk og skalldyr av norske fiskere. I samme år ble det oppdrettet 841000 tonn laks og ørret.( siste rette tall vi har) Volumet av fisk og skalldyr som blir fanget og brakt i land av norske fiskere er med andre ord nesten tre ganger så stort som volumet av oppdrettsfisk. Det er ingen grunn til å tro at dette har endret seg vesentlig for 2009. Så er det sagt.

Knut Arne Høyvik

Informasjonsansvarlig i Norges Fiskarlag