Mulig millionsmell for Nofima og SINTEF

Nofima Mat og SINTEF kan gå på millionsmell. Årsaken er at EU krever penger tilbake, fordi EU-kommisjonens revisjon ikke godtar tallene som instituttene har levert inn.

Kravene er knyttet til EUs sjette rammeprogram for forskning som gikk i perioden 2002 til 2006. Flere norske forskningsinstitutter, inklusive SINTEF, Transportøkonomisk institutt, Norsk Regnesentral og Nofima er omfattet, skriver forskning.no.

Fare for nedbemanning hos Nofima Mat

Einar Risvik, konstituert administrerende direktør ved Nofima Mat, sier at hans institutt kan få krav på til sammen opp mot 20 millioner kroner fordelt på 19 ulike forskningsprosjekter.

– Må vi betale ut opp til 20 millioner så har vi et problem. Det vil i verste fall innebære nedbemanning, sier Risvik til nettstedet forskning.no.

SINTEF bestrider kravet

Den største aktøren i EU-samarbeidet er SINTEF med kontrakter på 42 millioner euro (342 millioner kroner) i bidrag fra EU knyttet til EUs sjette rammeprogram. I verste fall kan kravene på tilbakebetaling komme opp i 7-10 prosent av dette beløpet, tilsvarende inntil 34 millioner kroner, skriver forskning.no.

SINTEF bestrider kravet, og har nektet å betale tilbake. Det har resultert i at EU har holdt tilbake utbetaling på andre forskningsprosjekter.

Uenigheten går på hvordan timelønn for forskerne beregnes i forhold til faktiske utgifter.

– Problemet er at de har endret reglene underveis, sier konsernsjef Unni Steinsmo til forskning.no.