Nytt fagtilbud innen sjørett

HAUGESUND: Snart kommer det tilbud om et nytt og unikt fag i Haugesund. Faget tar for seg det maritime regelverket.

Bak det nye tilbudet står Sjøfartsdirektoratet, Eidesvik Offshore, Haugaland kunnskapspark og Høgskolen Stord/Haugesund, melder Sjøfartsdirektoratet.

Offentlig regelverk

Det finnes flere utdanningsinstitusjoner hvor en kan studere sjørett. Sjøretten tar for seg et svært stort rettsområde. Blant annet kontraktsrett ved befraktning, bygging, ansvar og forsikring.

En mangelvare har imidlertid vært et fag som alene fokuserer på det regelverket som kommer fra både nasjonale og internasjonale myndigheter. Dette er noe som vil bli dekket i dette nye faget.

– Jeg tror dette vil bli et interessant og matnyttig fagtilbud for alle som er interessert i sjørett og maritimt regelverk. I tillegg er det et spennende prosjekt der både næring, Sjøfartsdirektoratet og høgskolen jobber sammen for å gi et nytt utdanningstilbud, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Mål for faget

De som velger å følge dette faget skal få en oversikt over regelverksystemet som gjelder for skip, rederier og mannskap. Det er det offentlige maritime regelverket som er hovedtema for faget.

Det vil også være nyttig i den sammenheng å belyse noen av bransjens egne krav og løsninger for å få en god forståelse av ringvirkningene av det offentlige regelverket.

Med dette faglige innholdet, mener Sjøfartsdirektoratet at både ansatte i det offentlige og private vil ha svært stor nytte av faget.

– Verdifullt

Initiativet hilses velkommen av den maritime næringen.

– Vi bli slått i hodet av både nasjonale og internasjonale regler. Det vil være verdifullt for våre saksbehandlere å få økt kompetanse innen feltet, sier administrasjonssjef Sigbjørn Næsse i Eidesvik Offshore ASA til Haugesunds Avis.

Faget vil være skreddersydd for ansatte i Sjøfartsdirektoratet, nautikkstudenter ved HSH og ansatte i det private maritime næringslivet.

Fra tidlig i 2011

Arbeidet med å utarbeide faget er startet og jurister fra Sjøfartsdirektoratet og den private næringen vil i løpet av 2010 ha utarbeidet hele fagstrukturen.

Det er første gang i historien at Sjøfartsdirektoratet sammen med det private har utviklet et slikt omfattende fag som er åpent for alle. En regner med at faget vil utgjøre omtrent 15 studiepoeng og i første omgang bli tilbudt på Høgskolen Stord/Haugesund tidlig i 2011.