Fiskets gang uke 2 i 2010

Norges Sildesalgslag melder om rekorduke på NVG sild, samt rekord med 2.500 tonn på en kjøl.

NVG-sild

– I moderne tid har vi aldri omsatt så mye sild som sist uke, og selv med værhindring i helgen så fikk vi hele 96.400 tonn, sier salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag.

Dette er knappe 8.000 tonn mer norsk vårgytende sild enn rekorden fra vinteren 2008. Av ukens kvantum er 18.900 tonn solgt til mel/olje fabrikker i inn og utland, resten til konsum.

Ringnot har bidratt mest med 47.500 tonn, kyst har fisket 31.800 tonn, trål 14.100 tonn, og fra utenlandske båter har sildelaget fått 3.000 tonn.

Av dette så har ”Fagraberg” fra Færøyane alene fisket 2.500 tonn, noe som er ny silderekord på en kjøl i våre innmeldingsjournaler gjennom tidene, opplyser Garvik.

Fisket startet vest av Vesterålen i begynnelsen av uken, og silda har hatt god fart på sørover. De siste fangstene i helgen er tatt 20 n.mil sør av Skomvær.

Det gode fisket har presset prisene ned mot minstepris, og med få fangster som oppnår snittvekt over 300 gram så blir snittprisene lave. Til konsum så ligger snittprisen på kr 2,25. Sammenligner vi mel/olje prisene, så får båtene som førere selv i Sør-Norge og Danmark en snittpris på kr 2,20. Altså marginalt lavere, opplyser sildelaget.

For å dempe fisketakten så valgte salgsutvalget onsdag å fase inn venteordning mellom hver innmelding med en døgnenhet på 3. Dette betyr venting fra 72- 108 timer.

Les også: Innfører venteregulering i sildefisket 14.01.2010

– Med store dagskvantum så ble det i en periode en del usolgt sild til konsum, og med mye avskjær i nord så var vi avhengig av føring sørover. Og da ”Knester” ble stoppet av Sjøfartsdirektoratet i Tromsø. så mistet vi muligheten for føring fra fiskebåter, sier Garvik i Norges Sildesalgslag.

Les også: Knester-saka løyste seg 14.01.2010

– Heldigvis møtte vi stor forståelse for denne vanskelige situasjonen i Fiskeridirektoratet, og vi fikk på plass en midlertidig løsning slik at båtene fikk losset sine fangster, opplyser Garvik.

I kommende uke så forventer vi fortsatt stor aktivitet fra kyst og trål. Fra ringnot så har flere båter sluttet av sildefiske for rigging til loddenot eller kolmuletrål.

Makrell

For makrell fikk sildelaget innmeldti 3 fangster fra utenlandske båter, med til sammen 2.600 tonn. Disse fangstene er tatt langt sør og vest, nærmere bestemt vest av Irland.

Størrelsen ligger fra 358- 380 gram, og da båtene er solgt på kontrakt så får vi først endelig pris etter levering.

Nordsjøsild

Noen få båter har vert aktive på dette fisket og vi har innmeldt 510 tonn. Silda er fisket vest av Koralbanken, tett på EU grensa.

Disse fangstene er landet i Danmark og prisene ligger på rundt kr 2,90.

Lodde

De to kartleggingsbåtene ”H. Østervold” og ”Rogne” vil i dag mandag 18. januar seile fra Tromsø.

– Vi får håpe de finner stor lodde som kan dekke samfengtmarkedet i øst Europa, sier salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag.

Første fangst i fjor var 24. januar.