Torskeprat

En rigg med to hydrofoner er nettopp satt ut fra forskningsfartøyet ”Håkon Mosby”.

Den skal drive med strømmen og ta opp bakgrunnsstøyen i området Nordland VII før seismikkskytingen starter neste uke.

Toktleder Egil Ona antar at opptakene for det meste vil bestå av torskeprat, skriver Havforskningsinstituttet på sin hjemmside.

Søndag kunne ingeniørene Jan Tore Øvredal og Bjørn Totland fornøyd konstatere at utstyret var kommet vel frem til Bodø og fikk det lastet ombord bord i ”Håkon Mosby”.

I går var de travelt opptatt med å skru sammen hydrofonriggene mens forskningsfartøyet var i full sving med akustiske kartlegginger av fiskeforekomstene i området hvor det skal skytes seismikk i neste uke.

Dette blir gjort med sonar og multifrekvens ekkolodd. Kartleggingen må gjøres før seismikken starter for å ha et grunnlag for sammenligninger av mengde og fordeling av fisk under den seismiske skytingen.

Støy fra luftkanoner

– Disse hydrofonene skal nå først ta opp bakgrunnsstøyen i området. Vi vil videre ta opp støyspekteret fra eget fartøy og fiskefartøy i området, sier toktleder Egil Ona som ikke forventer så høyt ”støynivå” i sjøen i dette tidsrommet med de værforholdene vi har nå.

– Jeg tror kanskje det som er av bakgrunnsstøy vil være dominert av ”hyse- og torskeprat”, sier Ona.

I neste uke vil hydrofonene selvfølgelig bli brukt til å ta opp lydene fra den seismiske skytingen. Målet er å kunne plassere en av hydrofonene på havbunnen slik at seismikkfartøyet vil gå like over den. Mesteparten av lydbølgene fra luftkanonene sendes rett nedover, men lydbølgene sprer seg også horisontalt og slik skremme vekk fisk i området rundt, skriver Havforskningsinstituttet.

– Hvis de har behov for å prate eller gi beskjeder til sin nabofisk blir det litt som å snakke med naboen under en rockekonsert, tror jeg. Hydrofonmålingene vil kunne gi ny innsikt om hvor mye kanonstøy fisken tåler eller orker før den forlater området, sier Ona til Havforskningsinsttuttets hjemmeside.