– Torskeprisene var kunstig høye

KOLVEREID: - Fiskeprisene var kunstig høy med rundt 30 kroner per kilo for torsken for to år siden.

Det sier fisker Hilmar Blikø, i Nærøy, som også er nestleder i Norges Råfisklag, samt medlem i arbeidsutvalget som forhandler fram fiskeprisene, skriver Namdalsavisa.

– Samtidig er vi nå nede på et lavmål med 13,25 kroner for torsk mellom 2,5 og 6,5 kg, konstaterer Blikø.

– Men det er viktig at vi er kommet i gang etter en meget vanskelig periode for fiskeeksporten, sier Blikø.

Prisene bestemmes internasjonalt

Fiskeren sier at prisene i stor grad bestemmes av det internasjonale markedet.

– Vi skal være klar over at det kun er en liten del av oppfisket kvantum som går til ferskmarkedet innenlands. Det aller meste går til saltfisk og klippfisk, og bestemmes i stor grad av det internasjonale markedet, forteller Blikø.

– Kjøpekrafta ute i Europa har vært fatal etter at finanskrisen satte inn. Det åpnet samtidig for at våre tradisjonelle markeder har rettet seg mot rimeligere fiskealternativer fra Østen, sier Blikø.

– Alternativet til de lave prisene vil vært full stopp i leveransene. Det ville vært helt håpløst, sier Blikø.

Han forteller også at islendingene selger torsk av god kvalitet inn i markedet, til lave priser.