Statoil godtar rekordbot

Statoil godtar å betale boten på 25 millioner kroner som selskapet ble ilagt etter norgeshistoriens nest største oljeutslipp, ved Statfjord A i 2007.

Utslippet skjedde den 12. desember 2007 i forbindelse med lasting av olje til en bøyelaster ved Statfjord A. Det lakk ut 24.100 fat olje i forbindelse under uhellet.

Den 18. desember i fjor ble det klart at statsadvokaten ila selskapet en bot på 25 millioner kroner for utslippet.

– Boten er stor i norsk miljøhistorie, men for liten til å virke preventivt mot sikkerhetsslurv i petroleumsnæringen, sa leder i Bellona, Frederic Hauge, i en uttalelse den gang.

Les også: Forelegg på 25 mill. til Statoil 18.12.2009

Statoil opplyste i desember at selskapet ville bruke tid på å sette seg inn i premissene for forelegget, og resultatet av arbeidet er at selskapet nå godtar forelegget.

– Etter en grundig gjennomgang av premissene for forelegget har vi vedtatt det, og vi ønsker nå å legge denne saken bak oss. Det er over to år siden hendelsen inntraff, og vi har siden det gjort over 80 forbedringstiltak, sier informasjonssjef i Statoil, Eskil Eriksen, til Petro.no.