Øker markedsavgiften på fisk

Fiskeri- og kystdepartementet øker markedsavgiften på fisk. De økte inntektene skal gå til felles markedsføring av norsk sjømat.

– Jeg har i dag vedtatt å øke markedsavgiften som går til felles markedsføring av norsk sjømat. Økingen skal bidra til en styrket markedsføring av enkelte fiskeslag, som fersk og fryst hvitfisk, pelagisk fisk og reker. Den globale finanskrisen har skapt utfordringer for deler av næringen, og det er nå viktig å holde trykket på markedsføring oppe for hele næringen, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen på Sjømatdagene på Hell i dag.

Trinnvis økning til 0,75 prosent

Laksenæringa og konvensjonell sektor har tidligere økt bidraget til felles markedsføring til 0,75 prosent av eksportverdien. Etter påtrykk fra deler av fiskerinæringa – spesielt fiskersiden – vil markedsavgiften bli økt til samme nivå også for annen hvitfisk, pelagisk fisk og reker, uttaler Fiskeri- og kystdepartementet.

Økningen vil skje trinnvis – først til 0,5 prosent fra 1. april i år, og så til 0,75 prosent fra 1. januar 2011. Fiskemel og fiskeolje fritas fra å betale markedsavgift, og avgiften for bearbeidet fisk forblir uforandret på 0,2 prosent. Harmonisering av markedsavgiften til 0,75 prosent vil medføre en årlig økning i markedsføringen på ca 60 mill. kroner.

Gamle ordninger avvikles

Den såkalte hermetikkavgiften avvikles, og eksport av hermetikk blir i stedet pålagt å bidra til forskning og utvikling gjennom FoU avgift til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Den frivillige ordningen for avgift på fiskemel og fiskeolje er avviklet, og eksport av fiskemel og fiskeolje blir også ilagt FoU avgift. FoU avgiften ligger fast på 0,3 prosent av eksportverdien.

Alle endringene fremgår av en egen endringsforskrift som er fastsatt i dag. Overgangsbestemmelsene har varighet fra 1. april til 31. desember 2010, opplyser Fiskeri- og kystdepartementet.

Omstridt økning

Det var i fjor høst at Fiskeri- og kystdepartementet sendte ut på høring, et forslag om å øke eksportavgiften på fisk.

Les også: – Auka marknadsinnsats for fisk (høring) 02.10.2009

Landsstyret i Norges Fiskarlag støttet forslaget om å øke eksportavgiften for kvitfisk og pelagisk fra 0,3 til 0,75 prosent.

Les også: Støtter økning i eksportavgiften 25.11.2009

Fiskebåtredernes Forbund var derimot mer kritisk, og gikk i mot en økning i avgiften, med mindre både forbundets krav til bruken av pengene, og forbundets krav om representasjon for havfiskeflåten ble imøtekommet.

Les også: Negativ til økt eksportavgift 27.10.2009