63 millioner ekstra til markedsføring

Den lovpålagte markedsavgiften økes og skal settes likt for hele næringen.

Les også: Øker markedsavgiften på fisk 19.01.2010

Det medfører at markedsføringsbudsjettet for norsk sjømat 2011, forventes å øke med over 60 millioner fra dagens 279 millioner, til over 340 millioner kroner, noe som gleder Eksportutvalget for fisk (EFF).

– Anerkjennelse for vårt arbeid

– Det er gledelig at både departementet og sjømatnæringen ser at felles markedsføring av norsk sjømat lønner seg og derfor vil satse enda mer. Jeg vurderer dette også som en anerkjennelse av den jobben som er gjort for å styrke markedsarbeidet i sjømatnæringen og for den innsats som EFF gjør, sier administrerende direktør, Terje E. Martinussen i EFF i en pressemelding.

Harmoniserer avgiftssatsen

Norsk laks og konvensjonell næring har lenge hatt en eksportavgift på 0,75 prosent av eksportverdien. Ved fiskeriministerens beslutning økes nå avgiftssatsen for pelagisk fisk, reker og fersk og fryst hvitfisk til den nå harmoniserte avgiftssatsen på 0,75 prosent.

Fiskeri- og kystdepartementet annonserer at økningen vil skje trinnvis. For de produkter som heves til 0,75 prosent flyttes nivået først til 0,5 prosent fra 1. april i år, og så til 0,75 prosent fra 1. januar 2011. Fiskemel og fiskeolje fritas fra å betale markedsavgift, og avgiften for bearbeidet fisk forblir uforandret på 0,2 prosent. Den trinnvise innføringen gjør at inntektene til EFF vil øke med ca 21 millioner kroner i 2010 og ca 63 millioner i 2011.

Vil først styrke etablerte innsatsområder

– Vi arbeider i dag med markedsføring i de 20 viktigste markedene for norsk sjømat. Av de bransjene som nå får et investeringsmessig løft står hvitfisk særlig sterkt i europeiske markeder, mens pelagisk fisk har sine kjernemarkeder i Øst-Europa og Asia, sier Merete Kristiansen som er markedsdirektør i EFF.

– I første omgang vil vi trolig søke å styrke markedsinnsatsen i de land hvor vi allerede har investeringsbudsjett, men vil selvsagt vi ta en runde med markedsgruppene og næringen før styret treffer en beslutning, sier Kristiansen.

I tillegg til en økning i investeringsbudsjettet på 21 prosent, gjør harmoniseringen av avgiftsnivået det lettere å sikre at arbeid med markedsadgang, markedsinformasjon, PR og beredskap fordeles likt på de ulike næringene.