Berg-Hansen utfordret fiskeri- og havbruksnæringen

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen utfordret både næringen og seg selv, i sitt foredrag på Sjømatdagene på Hell tirsdag.

Regjeringens visjon om at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon, var noe av utgangspunktet for Berg-Hansen sitt foredrag med tittelen: Hvordan Norge kan bli verdens fremste sjømatnasjon.

– Hvorfor ikke verdens fremste fiskeindustri?

– Hvorfor har ikke Norge verdens fremste fiskeindustri, spurte Berg-Hansen i sitt foredrag.

– Vi har det innen olje og gass, og vi har det innen verftsindustrien.

– Ingen i verden har bedre tilgang på råstoff av meget høy kvalitet, i hvert fall så lenge råstoffet befinner seg i havet. Hvorfor greier vi ikke å utnytte dette bedre?

– Det samme spør jeg innen laksenæringa; hvorfor har vi ikke verdens fremste industri innen bearbeiding?

– Jeg vet alt om toll på bearbeidede produkter og høye lønnskostnader, fortsatte Berg-Hansen.

– Men hvorfor er vi da ikke bedre på teknologiutvikling som kan redusere lønnskostnadene. Jeg tror dette, sammen med bærekraftsspørsmålet blir det viktigste for laksenæringa å gjøre noe med. Så spør mange hvorfor er nå det viktig da, når næringa tjener så godt på å være råvareleverandør til fiskeindustrien verden over, sa Berg-Hansen.

– Spør ordførerne i de kommunene som legger til rette for havbruksvirksomhet på sine sjøarealer, og det eneste de ser er forbåten som losser fôr på en flåte betjent av røktere bosatt i nabokommunen. Jeg har møtt flere av dem. Og jeg har møtt andre som heller ikke lar seg imponere over hva havbruksnæringa generer av aktivitet og sysselsetting. Så kan en være enig eller uenig i det, men jeg tror næringa gjør klokt i å forholde seg til det, fortalte Berg-Hansen.

– Både bærekraft og sysselsetting handler om næringas samfunnsansvar og jeg utfordrer dere til konstruktiv debatt om det, sa Berg-Hansen.

– Jeg vil også spørre fiskerne. Gjør de alt som står i deres makt for at den fisken de bringer på land er det beste utgangspunktet for verdens fremste sjømatnæring?

– Og hva med fiskeindustrien; har de forbrukernes ønsker og behov i tankene, eller gjør de som de har gjort i hundre år?

– Og hva med eksportørene og traderne? Er de fornøyde bare de får 50- øren sin?

– Hva kan jeg bidra med?

– Sist men ikke minst spør jeg hva jeg kan bidra fra min plass? Har fiskeri- og havbruksmyndighetene gjort hva vi kan i forhold til regelverk og annet som vi styrer med.

– Der ber jeg også om innspill, og alt av regelverk og rapporteringer som ikke har en god begrunnelse, enten i forhold til miljø eller kontroll, ser jeg ingen grunn til å opprettholde. Forenkling er stikkordet.

Jeg setter ting litt på spissen nå – med vilje. Men som dere også skjønner så er det ikke en skråsikker statsråd – med svar på alle spørsmål som står her i dag, sa Berg-Hansen.

– Et brennende ønske

Det jeg har, er et brennende ønske om at flere kystsamfunn skal få oppleve det de opplever på Lovund, med vekst i barnetallet, husbygging og stor aktivitet – kort sagt en stor optimisme. Eller slik som i Hammerfest, selv om det er ei annen næring som har skapt aktivitet og optimisme der. Jeg vet at det finnes mange gründere og andre mer etablerte på kysten, som har stort engasjement. Det opplevde jeg ikke minst da jeg besøkte Lofotprodukter på Leknes like før jul. Jeg blir så glad av å møte slike folk, med et engasjement og en stolthet over det de holder på med, sa Berg-Hansen.

Hun tok i sitt foredrag også opp tema som miljømessig bærekraft og utfordringer, samt finans og torskekrisen.

Les mer
Hele talen kan leses her: Hvordan Norge kan bli verdens fremste sjømatnasjon