Undersøker fisk og skalldyr i Mossesundet

Moss kommune har inngått samarbeid med bl.a. Mattilsynet og Moss og Omegn Jeger og Fiskeforening for å kartlegge miljøgifter i fisk og skalldyr i Mossesundet.

Prosjektet er en del av et større prosjekt som Moss kommune startet i 2008, hvor miljøtilstanden i hele Mossesundet skal kartlegges. Prosjektet er lagt til Kommuneoverlegen ved Miljørettet helsevern.

Les også: Kartlegger miljøgiftproblemer i Mossesundet 29.10.2009

Kostholdsråd

Målet med delprosjektet er å kartlegge miljøgiftinnhold i fisk og blåskjell som utgangspunkt for en eventuell revidering av kostholdsråd, melder Moss kommune.

Mattilsynet vil på bakgrunn av resultatene kunne vurdere om det er nødvendig å iverksette råd om inntaksbegrensning på sjømat fra området.

Aktivt friluftsområde

Mossesundet er et attraktivt friluftsområde til lands og til vanns, og benyttes bl.a. av mange sportsfiskere. Det er i dag uklart om miljøgifter i bunnsedimentene og eventuelt andre utslipp kan ha helsemessige konsekvenser for inntak av fisk og skalldyr fra området.

Moss kommune ønsker derfor å få kartlagt miljøgifter som kan ha innvirkning på personer med høyt inntak av sjømat herfra.

Samarbeid

Det er ingått samarbeid med Moss og Omegn Jeger- og Fiskeforening, som har bistått med utvelgelse av prøvepunkter og fangst av fisk.

Prosjektledelsen er lagt til Kommuneoverlegen/Miljørettet helsevern, mens utførende konsulent er Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Resultatene vil foreligge i løpet av våren 2010.