Hadsel frir til hermetikkfabrikken

SORTLAND: Nabokommunen Hadsel frir til hermetikkfabrikken Vesteraalens AS, etter tomtekrangelen i Sortland havn.

Men Vesteraalens regner med å komme til enighet med Sortland.

Etter at Vesteraalens hermetikkfabrikk har truet med å flytte ut av Sortland, står de andre vesterålskommunene klare på tilbudssiden, melder NRK Nordland.

– Kom heller til oss, inviterer ordfører i nabokommunen Hadsel, Kjell Børge Freiberg, som lover både tomt og lokaler til hermetikkfabrikken.

– Hadsel har god plass til hermetikken, og det viktigste er jo at hermetikken får muligheten til å utvikle seg. Og det føler jeg meg veldig trygg på at man skal få til i Hadsel på en utmerket måte, sier Hadsel-ordføreren til NRK.

Les også: Vesteraalens truer med å flytte

– Mulige synergieffekter på Melbu

Ordføreren mener at Melbu kan være et godt egnet sted for hermetikkfabrikken, og har ikke dårlig samvittighet for å invitere en bedrift i nabokommunen til å etablere seg i hans kommune. Freiberg viser til et utspill fra havnesjefen i Sortland havn.

Les også: Stanser Vesteraalens byggeplaner 10.01.2010

– Intervjuet med havnesjefen i Bladet Vesterålen nå i januar, ligger til grunn for kontakten vår. Her ga havnesjefen tydelig beskjed om at det ikke var plass til Hermetikken i havna, forklarer Freiberg til Bladet Vesterålen.

– Jeg oppfattet at man fra Hermetikken sin side var på jakt etter andre områder. Da tok jeg kontakt mot dem for å synliggjøre at vi har helt unike arealer til dette formålet, sier Freiberg.

Ordfører Freiberg tror at det kan hentes ut synergieffekter dersom Vesteraalens etablerer seg ved siden av Aker Seafoods på Melbu.

– Med de ledige næringsarealene vi har ved siden av Aker Seafoods på Melbu, går det an å trekke spennende synergieffekter. Det kan være mulig å samarbeide i forhold til markeder og i forhold til råstoff, ut over det samarbeidet man allerede har. Her er dessuten en etablert infrastruktur med kai og et næringsareal som ligger klart til bruk, sier ordfører Kjell Børge Freiberg til Bladet Vesterålen.

– Gode alternativer i Sortland

Fiskebolleprodusenten har følt seg uvelkommen i Sortland kommune, noe ordfører Svein Roar Jacobsen stiller seg uforstående til. Han viser til at fabrikken er tilbudt andre gode alternativer i Sortland.

– Det er kanskje litt uforståelig i forhold til at her ligger ting til rette og det har det vel gjort hele tiden, sier Jacobsen til NRK.

Jacobsen påpeker også at det var selskapet selv som sa fra seg en tomt i 2006/2007.

– Da ble det naturlig å disponere tomta til andre ting. Ut ifra den pågangen som har vært, kunne hele tomta fort ha vært disponert til andre formål, sier Jacobsen til Bladet Vesterålen.

Nå har bedriften kommet tilbake med ønsker om å likevel få bygge tomten, som de tidligere sa fra seg.

Overfor NRK, understreker Jacobsen at kommunen ønsker å beholde driften av Vesteraalens i Sortland kommune.

Optimist

Daglig leder i Vesteraalens AS, Randi Bolstad, tror det vil oppnås enighet med Sortland kommune om ny tomt.

– Jeg regner med at vi skal klare å bli enige. Det er små justeringer det kan være snakk om, men jeg ønsker ikke å gå i detaljer mens vi er i forhandlinger.

Det sier Bolstad til Bladet Vesterålen.

I en ny fabrikk har bedriften planer om å utvide produktrepertoaret under merkevaren Vesteraalens. For å få dette til, ønsker bedriften å ha alt samlet på ett sted.

– Det er ikke så veldig aktuelt å dele opp produksjonen, den ønsker vi å ha under ett tak, sier Bolstad.