– Butikkfisk holder ikke mål

Torskefileten du finner i norske dagligvarebutikker holder langt fra optimal kvalitet, viser ferske studier fra Nofima.

Artikkelen er oppdatert 25.01.2010.

Nofima har nå trukket tilbake denne saken.

– Vi må erkjenne at det her har skjedd en glipp mellom forsker og formidler. Derfor har vi valgt å trekke saken, sier kommunikasjonsdirektør i Nofima, Stein Gunnar Bondevik til NRK.

Les også: Trekker saken om dårlig butikkfisk 25.01.2010

Målt mot den beste fisken man kan få, hvor god kvalitet har egentlig fisken du kjøper i dagligvarebutikken? Nofima har sammenlignet torskefilet fra dagligvarehandelen med torsk som er fisket, behandlet og lagret under optimale forhold, melder Nofima.

Forskerne fanget 25 torsk som fikk best tenkelige behandling. De ble fisket med jukse, filetert og lagret på is i henholdsvis fem og tolv dager før de gjennomgikk en grundig vurdering.

Det ble også kjøpt inn torskefilet fra dagligvarebutikker i Oslo-området. Disse gjennomgikk samme tester som den optimalt lagrede fisken.

Avslørende tester

Filetene ble vurdert omtrent som når vinkritikere skal bedømme vin. Nofimas smakspanel, som består av trenede dommere, testet både de optimalt behandlede filetene og de som ble kjøpt i butikkene. En rekke egenskaper ble vurdert, blant annet farge, lukt, smak og konsistens. Kriteriene er nøye utvalgt for å få en objektiv vurdering av fiskens kvalitet.

– Disse testene sier ingenting om hvorvidt fileten smaker godt eller dårlig, det må forbrukeren selv avgjøre. Men vi fikk nedslående resultater for den kjøpte fileten. Den var høyst sannsynlig yngre enn tolv dager, men likevel av dårlig kvalitet, sier seniorforsker Jens Østli.

Den optimalt lagrede torsken kom godt ut. Både fileten som var lagret i fem og i tolv dager holdt høy kvalitet, og det var liten forskjell mellom dem.

Det betyr at fisk som blir behandlet på beste måte hele veien fra fangst til butikk, vil holde god kvalitet i bortimot to uker.

I tillegg til smakstestene ble det gjort mikrobiologiske tester for å måle bakterieinnholdet i filetene. Også her viste testene at fisken i dagligvarebutikkene ikke kom godt ut. I flere av filetene fant man bakterieinnhold som var betydelig høyere enn grenseverdien.

Hvorfor dårlig kvalitet?

– Om fisken kokes eller stekes godt, er det ingenting i veien for å bruke fiskefilet selv om bakterieinnholdet er høyt. Men forbrukerne vil selvsagt ha så god vare som mulig. Noe skjer fra fangst til butikk som gjør at fileten ikke holder seg like lenge som den kunne. Dette gjenstår å finne ut, sier Østli.

Fisken er innom mange steder fra den er fanget til den ligger i butikken. Rutiner i fangst, produksjon, transport og lagringstemperatur kan tenkes å være årsaker til at kvaliteten fort blir dårlig. Nofima er nå i kontakt med flere filetbedrifter for å se på muligheter for å forbedre holdbarheten på torskefilet i dagligvarebutikkene.

Det er Norske sjømatbedrifters landsforening (NSL) som har bestilt forskningsprosjektet, som ble finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), opplyser Nofima.