Gjentok ulovlig hummerfiske

En risørmann ble i sommer tatt for ulovlig hummerfiske, og måtte for det punge ut med 12.500 kroner. Det hindret ham ikke fra å gjenta ulovlighetene i høst.

Og da ble dessuten deler av fisket gjort i et hummerreservat.

– Det første forholdet skriver seg fra i sommer. Forelegget for dette fisket kostet mannen 12.500 kroner Det han nå er siktet for, og som han også har vedtatt forelegget for, er to tilfeller av ulovlig fiske med hummerteiner, sier miljøkoordinator for politiet i i Agder, Torvild Selås, til Aust Agder Blad.

Det ene forholdet fra i høst, skriver seg fra 26. august, det andre fra 26. oktober. For disse to forholdene må han nå ut med 15.000 kroner. I tillegg er det tatt beslag i en del av båtens verdi med 6.000 kroner.

Fisket i hummerreservat

– Det er brukt teiner uten fluktåpning samt at de har ligget for grunt. Det er også fisket med uregistrert redskap, sier Selås.

– Risørmannen har i tillegg også fisket etter hummer inne i hummerreservatet, opplyser Selås.

Politiet vil i tiden fremover ha hummerreservatet under spesielt oppsyn.

– Man vil fortsatt ha fokus på hummerreservatet, slik at det ikke fiskes ulovlig etter hummer, sier Selås.

– Hummer en rødlistet art og vi følger opp med kontroller, for å påse at det ikke fiskes ulovlig etter hummer verken i reservatet eller på annen måte, sier han.