– Vinterkrise for gods på jernbanen

Krisen får konsekvenser for transport av både fisk og andre ferskvarer.

Stemningen synes ikke å være fullt så optimistisk blant aktører i transportnæringen nå, som da det i høst ble startet ekspresstog for laks til kontinentet.

Les også: Starter ekspresstog for laks til kontinentet 08.11.2009

Logistikk- og transportindustriens landsforening har nå i et brev til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, bedt om et krisemøte med statsråden.

Formålet med møtet er å finne gode løsninger, som forhindrer lignende krisesituasjoner på jernbanen som i vinter.

Blant annet miljøhensyn gjør at næringen gjerne vil benytte jernbanen i stedet for bil i godsfremføringen.

Den kollektive, miljøvennlige godsbransjen er samlastere og speditører, og de er organisert i Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL), som er en forening i NHO-systemet.

LTL organiserer samlastere som Bring logistics, Schenker, Tollpost, DHL mfl. LTLs medlemmer har i årevis benyttet jernbanen så langt den har hatt kapasitet, til fremføring av gods.

– Elendig gjennomføringskvalitet

Men vinterens store forsinkelser og manglende forutsigbarhet, har vært til ulempe for så vel bedrifter – spesielt i distrikts-Norge, og forbrukerne. De får ikke varene sine i tide.

– Krisen i godstrafikken med bane, har betydelige næringslivsmessige konsekvenser for ferskvarer, fisk etc.

Det uttaler styreleder Erling Sæther og adm.dir. Tom Rune Nilsen i LTL.

– Elendig fremføringskvalitet sammen med manglende pålitelighet og punktlighet gjør at bransjen nå må overføre betydelige godsmengder fra bane til veg, heter det i brevet fra LTL til samferdselsstatsråd Meltveit Kleppa.

– Fører til permitteringer

Næringslivet over hele landet er avhengig av at vi leverer varene til rett tid. Forsinkelser i jernbanetrafikken øker kostnadene ved transport og fører til høyere kostnader for næringslivet transporter.

På visse strekninger er det snakk om forsinkelser på 10 – 12 timer. Vi er kjent med at de første bedriftene har måttet gå til permitteringer på grunn av situasjonen. Av hensyn til kundene må vi derfor finne andre løsninger, skriver LTL i brevet.