– Verdensledende på MSC-sertifisert fiske

Miljømerket MSC, som er på 75 prosent av norsk fisk som eksporteres, får toppscore i en ny rapport. Norge er verdensledende med mest MSC-merket fiskeeksport, opplyser WWF.

Ifølge rapporten er det store svakheter ved andre miljømerker, og store forbedring er nødvendig for å styrke troverdigheten og miljøeffekten, melder naturvernorganisasjonen WWF.

I rapporten rangeres sju vanlige miljømerker for villfanget fisk i forhold til hvor effektivt merket sikrer et bærekraftig fiske og et levende havmiljø. MSC (The Marine Stewardship Council), kommer best ut med en score på over 95 prosent, mens de andre miljømerkene (Naturland, Friend of the Sea, Krav, AIDCP, Mel-Japan og Southern Rocklobster) trenger store forbedringer.

– Rapporten er en skikkelig gladnyhet for Norge, i og med at vi er verdensledende på MSC-sertifisert fiske, sier Nina Jensen, fagsjef i WWF–Norge.

Rapporten viser imidlertid store svakheter ved en rekke miljømerker og det må derfor stilles spørsmål ved deres bidrag til fiskeriforvaltning og miljøet, mener Jensen.

Miljømerket fisk for forbrukerne

– Omlag 75 prosent (hvis ikke mer) i form av eksportverdi av alle fiskeriene i Norge er nå miljøsertifisert. På verdensbasis representerer dette om lag 25-30 prosent av alle MSC-sertifiserte fiskerier i dag. Det vil si at Norge i dag er verdens største tilbyder av MSC-merket fisk, sier fagsjef Nina Jensen i WWF.

MSC er best i klassen, men det er likevel ikke et perfekt system. Det er behov for forbedringer også her, for å sikre at miljømerket leverer som det lover, mener WWF.

Sporbarhet – hvor kommer fisken fra?

Rapporten Assessment of On-Pack, Wild-Capture Seafood Sustainability Certification Programmes and Seafood Ecolabels er utarbeidet av Accenture Development Partnerships på oppdrag fra WWF. Evalueringen trekker spesielt frem store forskjeller i sporbarhet, tilgang på informasjon, struktur, og korrekthet.

Det har vært en stor vekst i miljømerker de siste ti årene. Forbrukerne og matvarekjedene stiller etter hvert strenge krav til bærekraft på produktene de kjøper. Med denne veksten følger det også en stor risiko for forvirring og for manglende tillit og troverdighet blant kjøpere og forbrukere, sier Nina Jensen.

Økosystembasert forvaltning – viktig for WWF

Kriteriene i evalueringen er basert på Food and Agriculture Organizations (FAO) «Best practices for fisheries ecolabelling certification schemes», The International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL) og viktige elementer fra WWFs prinsipper for økosystembasert forvaltning.

Bakgrunn

  • WWF har i mange år arbeidet for bærekraftig bruk og for en bedre forvaltning av havets ressurser. WWF deltok derfor i opprettelsen av miljøsertifiseringsordningen MSC sammen med Unilever i 1996.
  • Målet med miljøsertifisering er å få ledende bedrifter i en bransje til å forplikte seg til høyere miljøstandard enn statlige miljøkrav. Forbrukerne får garantert den beste miljøstandarden og det blir et press på myndigheter og øvrig næring for å heve miljøstandarder.
  • I dag er MSC et uavhengig miljømerke, som garanterer forbrukeren at produktet stammer fra et bærekraftig fiskeri. Miljømerket gis kun til fiskerier som ikke bidrar til overfiske eller til å ødelegge økosystemer. Med MSC-sertifisering forplikter fiskerinæringen seg til et bærekraftig fiske, og det innebærer blant annet en fortsatt kamp mot ulovlig fiske, forsvarlige kvoter, full innsats for å begrense skadelige fiskemetoder og tiltak for å hindre bifangst av sjøfugl og småfisk.
  • 27. februar 2009 kom nyheten om at det første norske torske- og hysefisket ble MSC-sertifisert. Det er Domstein Longline Partners som er aktøren bak fisket. Resultatet er at 5 000 tonn norsk torsk og 5 000 norsk hyse nå kan bære MSC-logoen (Marine Stewardship Council), som var et stort og viktig gjennombrudd for norsk fiskerinæring.
  • 30. april 2009 ble en trippelseier for norske fiskerier da miljømerket MSC ble tildelt norsk vårgytende sild, nordsjøsild og makrell, som er blant verdens største fiskerier. Sertifiseringen av norsk vårgytende sild er et fantastisk eksempel på at gjenoppbygging av fiskebestander er mulig. Bestanden av NVG-sild kollapset på 1970-tallet, og har siden blitt gjenoppbygget til en av verdens største fiskebestander. I 2008 var den norske kvoten på 926 000 tonn. Samlet gir disse sertifiseringene markedet over 1 million tonn med miljømerket fisk.