Fant Middelhavs-brennmanet på Svinøysnittet

Pelagia noctiluca. Foto: Jon Rønning / Havforskningsinstituttet

Den giftige brennmaneten Pelagia noctiluca ble observert under tokt med FF Johan Hjort på Svinøysnittet ca. 60 nautiske mil fra land den 19. januar 2010.

Sannsynligvis er det første gang det er gjort funn av P. noctiluca på Svinøysnittet i Norskehavet, melder Havforskningsinstituttet.

– Vi fanget to eksemplarer av den giftige Pelagia noctiluca med den internasjonale standardhåven WP2, som ble tatt fra 200–0 m. Diameteren på de to manetene var henholdsvis 42 og 44 mm. Større individer av P. noctiluca ble gjort under faste snitt i Nordsjøen med ”Johan Hjort” i november 2009 like utenfor Fedje og kysten ved Skottland, sier Magnus E. Johannesen, som er ppå tokt med "Johan Hjort".

21. januar ble det fanget ett eksemplar med diameter på 50 mm på nest siste stasjon og to eksemplarer hhv. 32 og 62 mm på siste stasjon på Svinøysnittet. Avstanden fra land var ca. 180 nm og ca. 205 nm på disse lokalitetene. Det er nå dokumentert at middelhavsarten P. noctiluca er observert i norske fjorder i Nordsjøen i Kyststrømmen og atlantisk vann.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Pelagia noctiluca. Foto: Jon Rønning / HavforskningsinstituttetPelagia noctiluca. Foto: Jon Rønning / Havforskningsinstituttet

Akvariet i Ålesund rapporterer om flere observasjoner av arten inne i fjorden der.

Forsker Tone Falkenhaug i Flødevigen har nettopp fått rapport fra Akvariet i Ålesund, som har observert flere individer inne i fjorden. Hun påpeker at det ser ut til å være mye av denne arten nå i høst/vinter.

Brennmaten er betegnet som ganske helseskadelig, og i Middelhavet blir strender stengt for bading når det er observert større konsentrasjoner med Pelagia noctiluca.

Ifølge Aftenposten hadde vi en slik situasjon sommeren 2008, da en talsmann for spanske myndigheter sa ”at det er observert store forekomster av Pelagia noctiluca, stikkende, grålilla maneter i farvannene rundt De baleariske øyene Ibiza, Mallorca og Menorca.”

– Toktdeltakerne om bord på ”Johan Hjort” vil være observante på de nærmeste stasjonene på Svinøysnittet og videre nordover på Gimsøysnittet. Før vi setter kursen til Gimsøysnittet skal vi besøke den tidligere værstasjonen M hvor Universitetet i Bergen skal sette ut en rigg og Havforskningsinstituttet skal ta CTD, næringssalt-, plante- og dyreplanktonprøver. Vi skal også ta karbonprøver for Geofysisk institutt, UiB, på samme lokalitet, sier Johannessen.