Nye fiskerirådgivere i Finnmark

To nye fiskerirådgivere er nå på plass i Finnmark fylkeskommune, for å ta seg av nye oppgaver som fylkeskommunen har fått etter forvaltningsreformen.

Maria Sparboe og Sigurd Pedersen har startet som fiskerirådgivere i fylkeskommunen på næringsavdelingen. De skal ivareta de nye oppgavene innen fiskeri og havbruk som fylkekommunen har fått ansvar for gjennom forvaltningsreformen.

Maria Sparboe er utdannet fiskerikandidat med hovedfag i ressursbiologi. Hun har vært ansatt ved Havforskningsinstituttet som forsker og stipendiat, og har de senere årene forsket på kongekrabben.

Sigurd Pedersen har de siste årene jobbet som rådgiver innen sjømat ved Mattilsynet regionkontor for Troms og Finnmark. Han kan også vise til jobberfaring fra fiskeri og oppdrettsnæringa. Sigurd har utdanning innen naturressursforvaltning fra Høgskolen i Finnmark og har også fagbrev i akvakultur.