Skal promotere sjømat i Malaysia

HKH Kronprinsen og HKH Kronprinsessen planlegger et offisielt besøk til Malaysia i perioden 8. - 10. mars 2010, og i den forbindelse skal EFF gjennomføre en promotering av Norsk Sjømat.

I forbindelse med besøket, arrangeres det et næringslivsprogram hvor Eksportutvalget for fisk (EFF) deltar med to programelementer.

Den 9. mars skal det gjennomføres det en markering av Norsk Sjømat i regi av Eksportutvalget for Fisk. Markeringen har norske eksportører og deres kunder som målgruppe, og vil være en god arena for videre relasjonsbygging.

Norsk sjømatnæring er svært velkommen til å delta i næringslivsdelegasjonen og ved EFFs programmer, opplyser EFF. Parallelt gjennomføres det et seminar om akvakultur, i samarbeid med Malaysian Department of Fisheries, som har fokus på teknologi og kompetanse.

Norsk næringsliv har et økende engasjement i Malaysia og det planlagte besøket av Kronprinsparet vil gi en god plattform for en interessant videreutvikling av dette engasjementet. Det planlegges deltagelse fra politisk ledelse fra, Fiskeri- og kystdepartementet, Forsvarsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje og energidepartementet og Utenriksdepartementet, opplyser EFF.