Fangst av vågekval i 2010

Fiskeridirektoratet har utarbeidet høringsnotat med forslag til forskrift om adgang til å delta i fangst av vågehval i 2010.

Et hovedvilkår for å få tillatelse til å delta i fangst av vågehval, har vært at søker har deltatt med det omsøkte fartøyet i minst ett av de seks siste årene. Videre må fartøyet være innført i merkeregisteret og søker må eie minst 50 prosent av eierandelene i det fartøyet som skal benyttes under fangsten. Søker må være ført på blad B i fiskermanntallet.

Det har videre vært et vilkår at skytter om bord på fartøyet, har bestått en særskilt skyteprøve med harpunkanon og gevær, samt at skytter og den som har fått tillatelse til å delta i fangsten deltar på de kursene som Fiskeridirektoratet bestemmer. Kursene har sammenheng med de kravene som stilles til utøvelse av fangsten, jf forskrift av 31. mars 2000 om utøvelse av hvalfangst.

Fiskeridirektoratet tilrår at hovedvilkårene for deltakelse i fangsten videreføres i 2010.

Høringsuttalelser må sendes Fiskeridirektoratet innen 15. februar 2010, opplyser Fiskeridirektoratet.

Les også: Sliter med salget av hvalkjøtt 04.12.2009