– Misledende om butikkfisk

FHF mener at Nofima ikke har dekning for, med grunnlag i et prosjekt gjennomført for FHF, å påstå at butikkfisk ikke holder mål.

– Dette er i beste fall misledende, sier direktør i Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), Terje Flatøy.

– Hovedkonklusjonen i den aktuelle forskningen er tvert i mot at torsk har betydelig lengre holdbarhet enn forbrukerne tror, sier Flatøy.

Flere medier har referert til en nyhetsartikkel på forskningskonsernets Nofimas nettsider med overskriften "Butikkfisk holder ikke mål". Artikkelen referer til et forskningsprosjekt som Nofima har utført for Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) på vegne av FHF, melder FHF.

Les også: – Butikkfisk holder ikke mål 20.01.2010

– Ikke grunnlag for generelle konklusjoner om butikkfisk

– Som forskerne tidligere har rapport på blant annet FHFs nettsider, viser prosjektet at torsk som behandles riktig og kjøles godt, beholder den gode smaken i minst 12-13 dager. Det samme prosjektet har vist at forbrukerne ikke er klar over dette, og tror at fisk går tidligere ut på dato enn den faktisk gjør, sier Flatøy.

Les også: Fersk torsk smaker like godt etter 13 dager 15.10.2009

Som en del prosjektet tok forskerne stikkprøver i fem butikker utenfor Oslo, og fastslo at lukt- og smaksegenskapene i disse tilfellene varierte mer enn for "referansefisken".

Forskerne presiserte at de innkjøpte filetene ikke ga tilstrekkelig grunnlag til å trekke generelle konklusjoner om butikkinnkjøpt fisk.

Samtidig gjorde de et poeng av at den fisken de fikk tak i, ikke holdt like høy kvalitet som den optimalt behandlede fisken.

– Nyansene bør komme klarere frem

– I den grad man skal kunne trekke konklusjoner fra forskningsprosjekter, bør man ha et bredere dokumentasjonsgrunnlag, understreker Flatøy.

– Nofimas artikkel kan derfor etterlate et feilaktig inntrykk hos konsumentene, sier Flatøy.

– Dette inntrykket synes vi ikke bør blir stående, siden forskningen først og fremst viser at torskefilet faktisk har bedre holdbarhet enn tidligere antatt, poengterer Flatøy.

– Men forskerne peker i artikkelen på nødvendigheten av gode rutiner i fangst, produksjon og transport, og viktigheten av god temperaturstyring, oppsummerer Flatøy.

– Dette er sentrale forskningsområder å arbeide videre med, for å sikre gjennomgående kvalitetsstyring i hele verdikjeden.

Oppdatering 25.01.2010:

Nofima erkjenner glipp, og trekker saken om at butikkfisk ikke holder mål.

Les også: Trekker saken om dårlig butikkfisk 25.01.2010