Fiskets gang uke 3 i 2010

Norges Sildesalgslag melder om fortsatt svært godt fiske på NVG-silda, men uten nye rekorder.

NVG-sild

Uken startet med kuling på sildefeltet, men fra tirsdags morgen og utover dagen var fisket i full gang. Totalt ble det innmeldt knapt 86.600 tonn denne uka, beste dag, onsdag 22. januar ble det meldt inn vel 22.500 tonn, opplyser salgsleder Odd Fredrik Andersen i Norges Sildesalgslag.

Men med et så stort kvantum på auksjon forble prisene på et lavt nivå, og ukens snittpris ble på bare 2,19 kroner per kilo. Av kvantumet på nesten 86.600 tonn norsk vårgytende sild, gikk ca. 11.500 tonn til mel / olje. Trålerne stod for det største kvantum, ca 6.000 tonn, kyst vel 3.000 tonn og ringnot 2.500 tonn. Resten av kvantumet, med unntak av en fangst som gikk til Danmark, har den norske konsumindustrien produsert.

Ved begynnelsen av uken foregikk fisket ved Myken og videre nedover mot Træna. Ved ukens slutt er silden kommet sørover til Viknaområdet.

Nordsjøsild

Denne uken er det ikke meldt inn fangster med nordsjøsild.

Makrell

Denne uke ble det meldt inn 6 fangster på til sammen 7.300 tonn. Snittstørrelse fra 359 gram til 410 gram. Fisket foregår vest av Irland, i området N 53 º til N 54º 30' og Vest 11º til 13º.

Alle fangstene er solgt på kontrakt.

Kolmule

I uken som har gått ble det meldt inn en kolmulefangst på 190 tonn fra Nordsjøen. Ut over dette er det en båt til som har startet fisket.

Lodde

De to fartøyene, H Østervold og Rogne startet letingen etter lodde først i uken. De har undersøkt fra Ø 20 grader og til russegrensen, men til nå er det ikke rapport om funn av lodde. En del ringnotbåter er samlet i Tromsø, klar for å starte på årets loddesesong.