Endret ventetidsreguleringen

Norges Sildesalgslag har endret ventetidsreguleringen for fartøyer som deltar i fisket etter norsk vårgytende sild.

Les også: Innfører venteregulering i sildefisket 14.01.2009

Sildesalgslaget sendte fredag 22. januar ut følgende melding til fartøyer som deltar i fisket etter nvg-sild:

Med øyeblikkelig virkning reduseres døgnenheten fra 3,0 til 2,5. Dette betyr at følgende ventetider gjelder nå:

  1. Fartøy som aldri har levert mer enn 80 t nvg-sild til konsum: Ingen ventetid
  2. Fartøy som utlosser mer enn 80 t og til og med 150 t pr tur: 60 timer ventetid
  3. Fartøy som utlosser mer enn 150 t og til og med 300 t pr tur: 75 timer ventetid
  4. Fartøy som utlosser mer enn 300 t pr tur: 90 timer ventetid

Det er tidspunktet for den foregående innmeldingen og utlosset kvantum på den tilhørende turen som bestemmer ventetid. Det er først etter utløpet av ventetiden at et fartøy tidligst kan melde inn ny fangst.