Copeinca vurderer lån på 150 mill. dollar

Copeinca SAC, et peruansk datterselskap av Copeinca ASA, vurderer å utstede et obligasjonslån på ca 150 millioner dollar.

Lånet vil garanteres av Copeinca ASA.

Hvis låneopptaket gjennomføres, vil pengene brukes til å refinansiere den mellomlange gjelden på 120 millioner dollar, finansiering av kapitalutgifter, og til generelle selskapsformål, fremgår det av en børsmelding fra Copeinca ASA.

I en annen børsmelding, melder selskapet også at de i forbindelse med refinansieringen, endrer regnskapet for 3. kvartal 2009, til å inkludere en nedskrivning på 16,3 millioner dollar, av eiendeler knyttet til det nye ITQ fiskeregimet.

Denne endringen påvirker ikke EBITDA og kontantstrøm for selskapet, opplyser Copeinca.

Copeinca er en av de største produsentene av fiskemel og fiskeolje i Peru.