– En akseptabel løsning

– Det har vært krevende forhandlinger, der flere sentrale element har vært gjenstand for analyse. Til slutt ble det funnet en løsning som næringen i Norge kunne stille seg bak.

Det sier adm.dir. Audun Maråk i Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt), som har representert Norges Fiskarlag (som en av flere) i den norske forhandlingsdelegasjonen i forhandlingene med EU.

Fisk.no omtalte tidligere i kveld at Norge og EU i dag ble enige om kvoteavtale for 2010, og en langsiktig avtale for forvaltningen av makrell.

Les også: Norge og EU inngikk avtale for makrell 26.01.2010

– Forbedret kvotebalanse

– Kvotebalansen er forbedret i forhold til tidligere år. I tillegg holder Norge tilbake 4.500 tonn torsk, som blir fordelt til norske fiskere om ikke EU tilbyr Norge interessant byttefisk. Dessuten blir det overført sei fra EU i Nordsjøen, sier Maråk til forbundets nettsider.

– I pelagisk sektor er det økning på arter til mel/olje. Det er avtalt akseptabel gjensidig soneadgang i makrellfisket, som sikrer stabilitet og forutsigbarhet. Det er også avtalt at Norge og EU skal samarbeide i forbindelse med forhandlinger om en ny kyststatavtale om makrell, forteller Maråk.

Maråk legger til at alternativet var en åpen konflikt med EU og en enda vanskeligere situasjon i de kommende forhandlingene om en ny kyststatavtale om makrell.

EU er en viktig alliansepartner

Maråk mener EU er en viktig alliansepartner og at alternativet- en allianse med Færøyene og Island- ikke ville ha vært flygedyktig.

– Det har vært en lang prosess og lang natts ferd mot den løsningen som partene er blitt enige om i dag, sier Audun Maråk.

Han er svært tilfreds med et tett samspill mellom næring, embetsverk og politisk ledelse i Fiskeri- og kystdepartementet.

Glad for enighet med EU

Også assisterende generalsekretær i Norges Fiskarlag, Jan Birger Jørgensen, som har vært en av Fiskarlagets representanter i forhandlingsdelegasjonen, uttrykker seg positivt om resultatet.

– Det er veldig positivt at Norge og EU endelig har blitt enige om en fiskeriavtale for 2010 slik at fiskeflåten i Norge og EU snart kan gjenoppta sitt vanlige fangstmønster i hverandres soner.

Avtalen, som ble inngått tirsdag, gir partene en langsiktig og avklart ramme for makrellfisket og det er også fastsatt kvoter for felles bestander i Nordsjøen som i stor grad følger de vedtatte forvaltningsplanene.

– Selv om kvotebalansen også denne gangen har vært en utfordring under forhandlingene, har en gjennom avveininger fått et akseptabelt resultat, sier Jørgensen som stiller seg bak den linjen myndighetene har ført under forhandlingene og ved inngåelsen av avtalen.

– For næringen har det vært viktig å få til en totalitet i avtalen, som ivaretar både de pelagiske fiskeriene og torskefiskeriene, og dette mener jeg er oppnådd, sier Jørgensen.