EU-farvann åpnes for norske fartøy

EU-farvann er åpnet for norsk fiske fra og med i dag torsdag 28. januar 2010.

Det melder Fiskeridirektøren i dag.

For to dager siden kom Norge og EU til enighet om kvoteavtale for 2010, samt om en langsiktig avtale om forvaltningen av makrell.

Les også: Norge og EU inngikk avtale for makrell 26.01.2010

Men frem til meldingen i dag, var det uklart fra hvilket tidspunkt norske fiskere kunne starte fisket i EU-farvann.

Både Norges Fiskarlag og Fiskebåtredernes Forbund har uttrykt seg positivt om resultatet som ble oppnådd tirsdag.

Les også: – En akseptabel løsning 26.01.2010

– Større fleksibilitet

Også Norway Pelagic ASA er rimelig godt fornøyd.

– Avtalen vil bety større fleksibilitet for flåte og industri til å markedstilpasse avvikingen av sesongen. På lengre sikt vil den vil også bidra til mer forutsigbare rammebetingelser for Norway Pelagic, i form av stabile og høye leveranser fra både norske og utenlandske fartøy. Avtalen innebærer utvidet adgang til hverandres soner i 2010 og 100 prosent adgang fra 2011, opplyser Norway Pelagic i en børsmelding.

Norske fartøyers fiske etter makrell i EU-sonen, ble den 2. oktober i fjor brått stanset etter uenighet mellom Norge og EU om avtalen om gjensidig soneadgang. På dette tidspunkt hadde norske fartøyer en gjenstående kvote på ca 70.000 tonn.

Dette førte til at råstofftilgangen av makrell til Norway Pelagic ble begrenset til 79.000 tonn i 2009.

Den gjenstående kvoten på 70.000 tonn vil bli fisket i 2010, slik at norske fartøy vil kunne fiske 246.000 tonn makrell i 2010, opplyser Norway Pelagic.

Norway Pelagic hadde i 2009 40 prosent av alle landinger av makrell i Norge, og vil sikte på å ha minst samme andel i 2010.