Maring høstet stor interesse for FagMøte

Maring Forum arrangerte FagMøte om fiskeoljer på Høyskolen i Ålesund 15. januar 2010, med ca 50 medlemmer tilstede.

Hensikten med møtet var å informere om Marings mange aktiviteter og få tilbakemeldinger på Marings arbeid, spesielt på Codex-arbeidet, melder FHL Maring.

– Igjen fikk vi bevis for at Maring Forum er et meget godt møtested for bransjen, uttaler Jon Aulie, fagsjef Maring, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

FHL Maring er en sektorgruppe for den biomarine ingrediensindustrien som baserer produksjonen på utnyttelse av biprodukter fra fiskerinæringen.

Et av Maring Forums hovedinntrykk fra fagmøtet, er at den foreslåtte grenseverdien for ikke dioksinlignende PCB, ikke synes å skape problemer for næringen.